10 Jun 2014 kl: 00:00

Nya modeller för ledarskap hos Lernia

Sedan Daniel Krüger tillträdde tjänsten som HR-strateg på Lernia har han arbetat intensivt med att lansera koncernens nya ledarskapsmodell. En avgörande del i modellen är att samtliga medarbetare ges unika uppdrag som är tydligt kopplade till Lernias strategier och koncernchefens uppdrag.

Berätta mer om Lernias nya ledarskaps­modell!
– Det handlar om att utnyttja den kraft som finns i en sådan här stor koncern. Traditionella befattningsbeskrivningar skapar endast en generell orientering kring arbetsuppgifter som ryms inom befattningens ansvarsområden. Med unika uppdrag som hänger ihop med ett övergripande mål så skapas förståelse för hur man som enskild individ bidrar till helheten. Jag vill likna det vid ett framgångsrikt fotbollslag. Alla har fria roller men inom en bestämd yta och strategi. Spelsystemet gör att alla jobbar tillsammans. 

Vad innebär det här för de anställda?
– På en arbetsplats med över tusentals anställda på fler än 100 orter är det lätt att känna sig som en bricka i ett stort koncernspel. Den nya ledarskapsmodellen innebär att varje medarbetares arbete synliggörs och tydliggör hur individuella insatser blir en del av bolagets totala utveckling och framgång.

Du arbetade som konsult innan, vad fick dig att söka jobb på Lernia?

– Lernia är ett av Sveriges ledande kunskapsföretag, med en unik position som komplett kompetenspartner på marknaden. Jag gillar att Lernia är ett av få företag i Sverige som vågar investera i en ledarskapsmodell som går utanför konventionella ramar och föreställningar. Lernia står inför en otroligt spännande resa, och den vill jag gärna vara en del av.

Vad utmärker en bra ledare?
– En bra ledare kan skapa ett sammanhang för sina medarbetare, bygga samarbeten och involvera andra i den gemensamma utmaningen. Detta samtidigt som varje individ får eget utrymme och egna stimulerande utmaningar. En bra ledare är intresserad av människor och inser också hur avgörande det är för att skapa goda arbetsmässiga förutsättningar.