Ny studie: Män gillar inte karriärkvinnor
23 Mar 2015 kl: 00:00

Ny studie: Män gillar inte karriärkvinnor

Uppdatering: I videon ovan låter tankesmedjan Agenda undersökningsdeltagare reflektera över sina svar.

Trots att vår del av världen stoltserar med jämställdhet och lika förutsättningar i karriären verkar fördomarna och svårigheterna för ambitiösa kvinnor i allra högsta grad finnas kvar.

Det indikerar ett norskt case-baserat experiment, som målade upp bilden av en karriärist i både manlig och kvinnlig form. Sedan berättades deras historia för 100 studenter, där 50 procent fick läsa om Hanna Berg Jacobsen, medan resten tog del av Hans Berg Jacobsens historia. Sista steget var att bedöma de båda karaktärerna utifrån ett antal kriterier. Hans och Hanna var, förutom sitt kön och namn, identiska.

Resultaten som följer är anmärkningsvärda på flera sätt:

52% av respondenterna (båda könen) tyckte om Hans, medan 33% kände samma uppskattning för Hanna.

72% ansåg Hans vara en bra ledare. Hanna fick nöja sig med 54%.

67% tyckte att Hanna verkade bossig, medan 54% ansåg samma sak om Hans.

Bara 35% ville ta en öl med Hanna, medan Hans lockade 46% till en aw.

Men vänta, det här är bara början. Nu går vi in på vad män specifikt ansåg om Hans och Hanna Berg Jacobsen:

75% av männen gillade Hans. Hanna fick 24% positivt gehör på samma fråga.

75% vill samarbeta med Hans. Hanna då? Magra 36%, visar det sig.

80% ansåg Hans vara en bra ledare, medan 48% ansåg samma sak om Hanna.

72% tycker att Hanna är en dålig mamma. 30% tycker att Hans borde bättra på sina pappa-skills.

När studien går vidare till vad kvinnor tycker om Hans och Hanna är differensen markant mindre i ovanstående punkter, fast omvänd på föräldrapunkten.

Med andra ord: Könsstereotyper och fördomar föds och gror även hos de som ännu inte kommit in i arbetslivet. En av slutsatserna i studien är att kvinnor lägger mindre värderingar i könstillhörighet på de allra flesta punkter, medan männen fäster betydligt större vikt vid frågan. Studien beskrivs som den första i sitt slag i Norge, men undersökningar med liknande resultat har tidigare genomförts i USA.

För den som vill veta mer om studien, läsa hela caset och kolla igenom specifika siffror rekommenderar vi vidareläsning av hela rapporten här.