Ny studie: Alla trivs inte i aktivitetsbaserat kontor
18 Okt 2018 kl: 00:00

Ny studie: Alla trivs inte i aktivitetsbaserat kontor

Vi vet att Ulf Lundell trivs bäst i öppna landskap, men när det gäller kontorslandskap råder det delade meningar bland de anställda. Under de senaste åren har det dock snackats desto mer om en annan variant: det aktivitetsbaserade kontoret.

På dessa flexibla kontor har man gått ifrån idén om bestämda platser – här väljer de anställda i stället sittplats beroende på syssla. Många företag har hoppat på trenden och exempelvis valde Telia att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt när huvudkontoret flyttade för ett par år sedan.

Trender i all ära – men vad säger forskningen och experterna om fenomenet? Enligt en rapport från Umeå universitet är de anställdas arbetsuppgifter avgörande för hur de trivs i det aktivitetsbaserade kontoret.

Studien, som omfattade omkring 400 kommuntjänstemän i Örnsköldsvik, visade att chefer och anställda med arbetsuppgifter som krävde mer kommunikation och interaktion var de som trivdes bäst i de nya kontoren. De som var positiva tyckte bland annat att det var lättare med spontana möten och att samarbeta med olika enheter.

Personer som hade mer koncentrationskrävande arbetsuppgifter trivdes dock inte alls lika bra och samma sak gällde för personer som hade haft långvarig stressproblematik eller psykisk ohälsa. De som inte var nöjda nämnde bland annat att de stördes mer av ljud och tal.