Nu har Karriärföretagens 2021 lista släppts!
20 Nov 2020 kl: 00:00

Nu har Karriärföretagens 2021 lista släppts!

Årets lista består av både välkända namn och varumärken inom 14 olika branscher som byggt upp ett starkt arbetsgivarvarumärke under lång tid, samt några nykomlingar som utökat sitt strategiska arbete under 2020. 

Här hittar du hela listan på Karriärföretag 2021 

För att bli ett av årets Karriärföretag går alla företag genom en omfattande process där de bedöms utifrån sin rekryteringsaktivitet, interaktion med studenter och unga yrkesverksamma och närvaro på sociala medier. Att kunna kommunicera effektivt och attrahera nästa generation – som är framtidens ledare på arbetsplatsen – är en av de främsta nyckelfaktorerna för att särskilja en attraktiv arbetsgivare från en som är mindre attraktiv.

Den rådande Corona-pandemin har inte inneburit att Employer Branding blivit mindre viktigt, det är något Karriärföretagens lyfter i sin analys:

– Kvaliteten på arbetsgivarnas employer branding-arbete har snarare ökat markant under det senaste året då många har kopplat ihop verksamheten med arbetsgivarvarumärket på ett tydligare och mer distinkt sätt. Vi ser även nya och innovativa sätt för hur man illustrerar och beskriver sin verksamhet hos arbetsgivare genom olika kombinationer. Att lyfta fram och berätta om sin attraktivitet som arbetsgivare på innovativa, relevanta och intressanta sätt är idag ofta avgörande för att lyckas med sin kompetensförsörjning, säger Patrik Wigton, styrelseordförande för Karriärföretagen.

Genom nya tillvägagångssätt och att kommunicera nya och spännande projekt, skapa nya möjligheter och hålla medarbetarna inspirerade har varit avgörande under denna pandemi. I år har både människor och företag utsätts för utmaningar som världen aldrig upplevt tidigare. Att kunna övervinna eller anpassa sig till dessa förändringar och kommunicera med anställda, andra företag eller jobbsökande har varit motiverande för många. Världen och arbetsplatsen har förändrats så mycket under ett år, det har lett till att vissa företag har blivit mer innovativa, digitaliserade och att de mer än någonsin prioriterar sina anställda.

 

Så, hur blir man ett Karriärföretag?

Alla organisationer och företag i Sverige har möjlighet att bli ett Karriärföretag. Initialt behöver de nå upp till ett antal grundkriterier. För att slutligen få Karriärföretag-emblemet måste de som kvalificerar sig även genomgå flera steg i Karriärföretagens urvalsprocess. Urvalsprocessen syftar till att säkerställa att ett högkvalitativt employer branding-arbete bedrivs, samt att arbetsgivaren uppfyller de krav som krävs för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Urvalsprocessen 2021

Grundkriterier

Samtliga företag och organisationer i Sverige är med i urvalet för Karriärföretagen 2021. Cirka 1 000 privata och offentliga företag, myndigheter och kommuner har valts ut baserat på grundkriterierna och dessa har möjlighet att utses till Karriärföretag 2020. Grundkriterierna för att kunna bli ett Karriärföretag är följande:

  • Minst 250 anställda och/eller 250 miljoner i omsättning
  • Personalchef finns i organisationen
  • Att organisation aktivt rekryterar

Up & coming”: En arbetsgivare som inte lever upp till samtliga grundkriterier, men på annat sätt har utmärkt sig med sitt employer branding-arbete under det senaste året, har möjlighet att gå vidare i processen.

Expertpanelen granskar

Samtliga organisationer granskas sedan av Karriärföretagens expertpanel som består av specialister inom HR, webb, karriärrådgivning, sociala medier & marknadsföring. Expertpanelen betygsätter:

  • Organisationens karriärsidor: information, kvalitet och dynamik
  • Närvaron och kvaliteten i sociala och andra digitala medier
  • Aktiviteterna gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
  • Attraktiviteten som arbetsgivare i externa mätningar

Expertpanelen tilldelar varje arbetsgivare ett betyg på en skala från 1–10 för respektive kriterium. De 200 arbetsgivare som erhåller högst poäng går vidare till nästa steg.

Juryn selekterar ut cirka 100 av årets Karriärföretag

När allt sammanställs och jämförs så väljer en jury ut de främsta och vinnarna kan stolt presenteras. Juryn består av:

Charlotte Hågård, en av Sveriges mest ansedda talang- & karriärexperter

Anna Dyhre, Sveriges mest anlitade employer branding-föreläsare

Torgny Johnsson, rådgivare och konsult inom HR, tidigare personaldirektör på SAS och Infranord

Boris Nordenström, serieentreprenör och grundare av till exempel Jobline


Se hela listan här: 2021 Karriärföretag