”Nu får jag se saker ur ett nytt perspektiv”
11 Jan 2016 kl: 00:00

”Nu får jag se saker ur ett nytt perspektiv”

Midroc är ett stort bolag med det lilla bolagets fördelar. Det var en av många faktorer som lockade Ida Hegge till Midroc. Nu har hon precis tagit sig an en ny karriärutmaning som enhetschef.

Hur kom du dit du är i dag?
– Efter mina studier i miljövetenskap jobbade jag kommunalt på myndighetssidan i ett par år, och sedan inom fordonsindustrin. För drygt fem år sedan började jag som konsult inom HSEQ (Hälsa, Miljö, Säkerhet och Kvalitet) på Midroc Project Management. Jag fick sedan som tillförordnad enhetschef under min chefs föräldraledighet. Det var en förmån att prova på en ledarroll under en begränsad tid för att se om det passar, det känns roligt att få sätta sig i helikoptern och se saker ur ett längre perspektiv.

Berätta om din roll!
– Det är en delad roll eftersom jag även jobbar som konsult i olika uppdrag. Jag har budget- samt personalansvar för sju medarbetare. Vi fungerar som ett verksamhetsstöd för våra kunder inom HSEQ, och hjälper verksamheter med olika typer av utredningar, tillståndsprövningar, riskanalyser, certifieringar och internrevisioner inom ledningssystem samt kvalitetsledning. Eftersom jag har jobbat på myndighetssidan tidigare vet jag hur myndighetsväsendet fungerar, och har fördel av mina kunskaper inom lagstiftning.

Vilka utmaningar möter du?
– För mig personligen är det att hitta en balans mellan jobb, fritid och familjeliv. Som ny chef är det att hitta min ledarstil, eftersom jag har gått från en i gruppen till att leda den. Som stöd för detta har jag via Midroc Business School genomgått Operativt ledarskap, en utbildning som fokuserar på mjuka värden som mellanmänskliga relationer och kultur.

Midroc har även sett till att du utvecklats i din rallykarriär. Berätta!
– Ja, vid sidan av jobbet tävlar jag i rally, som co-driver. Jag lockas av kicken och farten men också av samarbetet, som när det funkar som allra bäst ger en fantastisk känsla. Många av momenten i en co-drivers roll såsom planering, samarbete och målmedvetenhet går att applicera i arbetslivet. Förra året sponsrade Midroc mitt rallylag i SM och jag lyftes fram som en kvinnlig förebild för rallysporten och en ambassadör för Midrocs värderingar.