9 Maj 2014 kl: 00:00

När jag tog IT-karriären till ÅF revs murarna som jag hade sett framför mig

Efter att ha drivit ett eget företag och arbetat på en mindre IT-konsultfirma var Jonas Tageman nyfiken på att arbeta i en större organisation. Flera av hans konsultvänner rekommenderade ÅF, och i februari i år blev Jonas en del av företagets satsning på IT. Redan första dagen fick han åka ut på sitt första uppdrag, som systemutvecklare på Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) i Göteborg.

 

Vilket projekt arbetar du med?

– Jag utvecklar ett mobilt system som HaV:s inspektörer ska använda när de kontrollerar yrkesfisket. Vi jobbar med läsplattor eftersom de är lätta att ta med ut i hamnar och på båtarna. Systemet ska göra det enklare att kontrollera att fångsterna är inom de tillåtna mängderna och är fiskade med rätt metoder och på rätt plats.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag tycker att det är spännande att arbeta med att förbättra användarens upplevelse, det som brukar kallas User Experience Design eller UX. Jag sporras av att få direkt respons, ju närmare användarna du kommer desto roligare blir jobbet. Några av mina medarbetare har redan varit ute med inspektörerna och tanken är att jag också ska få den chansen snart.

 

Varför valde du ÅF?

– Jag var trött på att vara begränsad. När jag kom till ÅF revs alla murar som jag hade sett framför mig tidigare. Här fungerar IT som en naturlig del av projekt inom alla tänkbara områden och möjligheterna att skapa lösningar tillsammans med andra teknikgrenar är väldigt spännande. Jag har pratat med kompisar som jobbat med allt från akustik till infrastruktur inom ÅF och utbudet av roliga uppdrag verkar enormt. Jag uppskattar också att ÅFs värderingar syns så tydligt i verksamheten. Vi tar inte uppdrag bara för att skapa klirr i kassan, det ska finnas en samhällsnytta i allt vi gör.

Hur märker du det i ditt nuvarande uppdrag?

– Hållbarhet är själva grunden i ÅFs arbete här på HaV. Vi ska hjälpa myndigheten att möta regeringens och EU:s mål för hållbar förvaltning av hav och sjöar. Vi konsulter har fått en del utbildning på området och har bland annat varit med på fiskauktionen här i Göteborg för att se hur handeln fungerar.

Hur får du utvecklas på ÅF?
– Jag har ju precis börjat här, men jag märker redan att den tekniska nivån och ambitionen är hög. Vi får stöd för att ta Java-certifikat och jobbar med Angular JS som är det hetaste Java-ramverket just nu. Det finns också en stor öppenhet för att vara kreativ och ta initiativ. Så fort jag kom in i det här projektet började jag strukturera om koden och fick bara positiva reaktioner. Så är det inte överallt.

Vad vill du göra i framtiden?

– Just nu är mitt mål är att fortsätta utvecklas inom mobila plattformar. Längre fram hade det varit kul att jobba utomlands. Jag har jobbat i Frankrike tidigare och det är alltid kul att testa på nya miljöer och kulturer. De stora internationella möjligheter var ännu en av sakerna som lockade mig till ÅF.