”När jag bestämmer mig för att lyckas, så lyckas jag”
31 Maj 2016 kl: 00:00

”När jag bestämmer mig för att lyckas, så lyckas jag”

CGI erbjuder IT-tjänster som möjliggör för kunder att på ett framgångsrikt sätt nå sina affärsmål. Ila Bergström kände på sig att en karriär på CGI skulle vara nästa steg i hennes utveckling, något som visade sig vara alldeles rätt.

Hur har vägen hit varit?

– Man kan säga att jag inte har haft livet serverat på silverfat utan jag har fått kämpa väldigt mycket för allt. Jag är född i Iran och kom till Sverige 1999. Väl i Sverige fick jag utbilda om mig, anpassa mig till en ny kultur och andra värderingar, samt hantera tuffa och känsliga ämnen på ett nytt språk. Men jag har kämpat för att ta mig hit – ingenting är omöjligt för mig och när jag bestämmer mig för att lyckas, så lyckas jag.

Hur gör du för att lyckas?

– Det är nog en kombination av envishet, min personlighet och mina erfarenheter. För mig finns det inget annat alternativ än att lyckas. I arbetet handlar det om kompetens, att ta saker på allvar och ha en drivkraft kring att ständigt vilja förbättra. Jag har på kort tid vunnit mycket respekt från de kunder jag varit i kontakt med, och det känns fantastiskt.

På vilket sätt uppmuntrar CGI kvinnor att göra karriär?

– CGI är medvetna om utmaningarna som finns gällande ojämställdhet på arbetsmarknaden, och den medvetenheten är otroligt viktig. Här arbetar vi bland annat med flexibla arbetstider och ständig aktivitet i olika forum. CGI förstår att god jämställdhet är positivt för alla inom företaget. Det finns dessutom många kvinnliga ledare som är goda förebilder för andra tjejer i organisationen.

Varför ska unga kvinnliga talanger söka sig till CGI?

– Unga kvinnliga talanger har alla chanser att lyckas här eftersom att CGI är en arbetsgivare som möjliggör att alla anställda utvecklas ständigt inom sitt område. Det finns goda förebilder och CGI ser verkligen vikten av att erbjuda en arbetsplats med bra könsfördelning.

Hur tror du att framtiden kommer att se ut gällande jämställdhet och karriärmöjligheter?

– Det mest önskvärda är ett samhälle där den här diskussionen inte behövs och att jämställdhet blir en självklarhet. Arbetsplatserna bör spegla samhället och så är det inte i dag tyvärr, och därför är det viktigt att den här frågan fortfarande uppmärksammas. Men jag känner mig positiv gällande utvecklingen av såväl jämställdhet mellan könen som förbättrade möjligheter för människor av annan bakgrund än svensk att lyckas på arbetsmarknaden. Det är dock ingenting som händer över en natt: det är en lång väg dit men vi är på god väg. Jag hoppas att fler företag och organisationer följer efter goda exempel som CGI.