Möt Micaela Braunander – Digital Strateg
5 Maj 2020 kl: 00:00

Möt Micaela Braunander – Digital Strateg

Om man arbetar med kommunikation måste man också förstå att alla beslut som organisationen fattar är kommunikation, det du gör och det du säger måste gå hand i hand, menar Micaela.

– Alltså måste man som kommunikationsexpert intressera sig för affärsutveckling om man ska bidra på riktigt. När den digitala boomen kom, hittade jag in i content marketing och på den vägen är det.

Klyschigt men sant, är att ingen dag är den andra lik, i hennes jobb.  Coronakrisen är ett bra exempel på en händelse som helt kastar om alla prioriteringar. I Micaelas roll behöver hon ta taktiska beslut i hela tiden. Samtidigt har hon förmånen att få jobba med varumärkesstrategi, kommunikations- och kanalplaner. Kombinationen av snabba taktiska insatser och långsiktiga strategiska beslut är det som gör det roligt, anser hon.

 

Vad kan vara utmanande i denna typ av jobb?

– En decentraliserad organisation med många enheter utspridda över landet. Vilket också är styrkan, att vi kan leverera specialistvård till de som behöver det, när och där de behöver det. Det digitala landskapet har förändrats senaste åren och det är spännande att få vara en del av den digitala resa som Aleris nu står inför.

Vård är väldigt knutet till plats, som region och enhet. Det digitala ser inga sådana gränser. I integrationen av dessa är det många fler parametrar som behöver tas i beaktning än inom andra branscher, tillägger Micaela.

Micaelas erfarenhet är att om du har en blandad kompott av livserfarenhet i bagaget så har du en bra utgångspunkt, när du jobbar med liknande uppgifter. När man har jobbat med många olika saker kan man snabbt sätta sig in i nya ämnen och situationer.

– Kommunikation i någon form och en vilja att skapa, tror jag är nyckeln. Jag är har en entreprenörsådra som gör att jag hela tiden dras till nya utmaningar där det finns outnyttjad potential. Och trivs i organisationer där jag får utlopp för det.

 

Hur jobbar du med din kompetensutveckling?

– Kompetensutveckling ligger i det dagliga arbetet och att se till att jobba ihop med människor där jag kan lära mig något varje dag, samtidigt som jag har möjlighet att bidra med min kunskap. Sen måste man ju hela tiden följa utvecklingen inom det digitala området och se hur vi kan förbättra vår digitala närvaro.

På frågan om huruvida kommunikatörens roll kommer förändras i framtiden svarar Micaela att hon tror att hon tror att möten mellan människor inte kan ersättas av robotar och att kommunikatörer kommer att behövas framöver också. Däremot  ser hon fram emot utvecklingen av fler plattformar och hjälpmedel för analys och chatbotar etcetera som präglas av Ai. Vilket troligen kommer ställa ännu större krav på de som jobbar med strategi att sortera i flöden och att navigera i ett informationssamhälle med högt tempo.

– Vi ser redan nu hur ett ökat informationsflöde påverkar oss och drar med sig nya utmaningar. Exempelvis måste vi kommunikatörer vara snabba med att bemöta falska nyheter och myter som sprids, vi måste även jobba med tillgänglighet 24/7.