”Mina arbetsledare ligger i en konflikt”
16 Mar 2009 kl: 00:00

”Mina arbetsledare ligger i en konflikt”

Jag har blivit kontaktad av båda deras ombud som har bett mig svara på frågor om hur verksamheten ser ut det här året, huransvarsfördelningen ser ut och ”hur samarbetet flyter” i de olika teamen.

För att kunna svara på frågorna har jag velat veta vad det rör sig om, men det vill ingen svara på. Måste jag svara på deras frågor? Har bett min chef om råd, men han ”vill inte bli inblandad”. Det börjar kännas väldigt olustigt och dessutom vill jag inte säga något som skadar dem. I synnerhet en av dem som jag tycker är väldigt bra. Hur ska jag agera?

/Sofia

Svar: Du har inte någon generell skyldighet att svara på frågor i denna situation. Det är dock ofta av intresse för alla på arbetsplatsen att eventuella konflikter går att reda ut och att man hittar lösningar. Av det skälet kanske du har ett intresse av att delta i utredningen. Frågor om verksamheten och ansvarsfördelning är inte ditt ansvar utan din arbetsgivares. Därmed bör det snarare vara den ansvarige chefen som leder och fördelar arbetet som besvarar de fackliga ombudens frågor av den karaktären.

Vad avser frågor kring hur samarbetet flyter så bör du fundera över syftet med frågan och hur dina eventuella svar skall användas. Är du osäker kan det vara bättre att avstå från att uttala dig. Du har som sagt inte någon generell skyldighet att svara på frågor, vilket du kan meddela de fackliga ombuden.

Diana Håkansson, ombudsman på Jusek

Läs fler frågor och svar eller ställ en egen fråga på www.shortcut.nu/expert.