10 Jun 2014 kl: 00:00

Mikael vidgar sina vyer genom COWI

Mikael Thorsell började sin resa på Flygfältsbyrån. År 2009 blev de vad som i dag är COWI AB i Sverige. Då COWI är ett ledande teknikkonsultföretag med tusentals medarbetare globalt, ökade möjligheterna till internationellt arbete. Mikael tog tillfället i akt och några månader senare stod väskorna packade. Han tog med sig familjen och flyttade till Kuwait. Ett gigantiskt ­broprojekt under två års tid stod på agendan!

Berätta om din tid i Kuwait!

– Det var en stor utmaning att flytta ifrån Sverige och byta miljö och anpassa sig efter en helt ny kultur. Bara en sådan sak som att det är 55 grader i skuggan är en upplevelse i sig. Jag jobbade med ett stort broprojekt där en 26 kilometer lång bro skulle anläggas i Kuwait. Bron var inte bara lång utan cirka 200 meter skulle dessutom vara en snedkabelbro. Jag var projektets Design Manager och min roll var att övervaka och ta fram anbudshandlingar som skulle skickas ut till entreprenörer.

Vad var extra utmanande?

– Omställningen! Allt från planeringen inför resan med att skriva ut sig från Sverige och att hantera de skattemässiga bitarna, till att integrera barnen i en amerikansk skola, där de hade arabiska som ett obligatoriskt ämne. Kulturen är förhållandevis enkel för barnen att förstå och man anpassar sig snabbt men mycket är också annorlunda i förhållande till Sverige. I officiella sammanhang är det till exempel inte accepterat att hälsa på en kvinna genom handslag eller någon typ av beröring. Det kändes konstigt till en början när man träffade en kvinnlig affärspartner på ett kundmöte.

Vad jobbar du med i dag?

– Jag arbetar som projektledare inom bro- och marinteknik på COWIs kontor i Göteborg. Just nu jobbar jag med fyra olika projekt parallellt. Det är projekt Skandiahamnen, Västlänken, Citybanan och den nya Göta älvbron. I dessa projekt är jag tekniskt ansvarig för konstruktionen. Det är roligt att träffa många människor i form av kunder och leverantörer, men framför allt att jobba med intressanta problemställningar.