Mer än hälften ”vobbar” – trots sjuka barn
4 Feb 2015 kl: 00:00

Mer än hälften ”vobbar” – trots sjuka barn

Februari är lika med ”vabruari” för småbarnsföräldrarna. En ny undersökning, utförd av Unionen, får oss dock att undra om det inte borde heta ”vobruari.” Tre av fem tjänstemän i privat sektor jobbar nämligen hemma trots att deras barn är sjuka.

Hög arbetsbelastning och oklarheter kring vem som övertar den hemmavarande förälderns arbetsuppgifter lär vara de starkaste skälen till detta.

– I dagens slimmade organisationer finns det sällan någon som snabbt kan ta över ens arbetsuppgifter. Därför jobbar många småbarnsföräldrar samtidigt som de är hemma med sina sjuka barn. För en del fungerar det bra, för andra sämre. I praktiken har många inget annat val än att vobba, säger Martin Linder, andre vice ordförande för Unionen, i ett pressmeddelande.

”Vobbar” vi inte finns det alltså en risk att vi inte hinner utföra våra arbetsuppgifter, helt enkelt. Unionen uppger också att en av tre ”vobbare” helst skulle slippa ha det på detta viset. Trots detta är det få, bara 10 procent, som säger sig känna press från arbetsgivaren att jobba hemifrån trots vård av sjukt barn.

– Arbetsgivarna behöver vara tydligare med vad som förväntas och anpassa arbetsuppgifterna efter att anställda ibland tar hand om sjuka barn. Unionen anser att det bör vara barnets behov, och inte arbetsplatsens, som avgör om man vabbar eller vobbar. På så sätt får de anställda på riktigt möjlighet att välja, säger Martin Linder.