Medarbetarnas starka engagemang för Thule Group framåt
2 Jun 2015 kl: 00:00

Medarbetarnas starka engagemang för Thule Group framåt

Tack vare de 2 200 engagerade medarbetarna runt om i världen ligger Thule Groups produkter i framkant.
– Vi utvecklar produkter som ska hålla länge, därför implementeras vårt innovativa hållbarhetstänk redan i designfasen, berättar Thule Groups hållbarhetsdirektör Pontus Alexandersson.

”På Thule Group blir jobbet en förlängning av ditt intresse för ett aktivt liv”

På vilket sätt arbetar ni med hållbarhet?
– Vår verksamhet är beroende av att våra medarbetare, kunder och konsumenter kan njuta av ett aktivt liv i en sund friluftsmiljö. Vi har ett stort fokus på att våra produkter ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2014 utbildades mer än 50 av våra designers och ingenjörer i Eco design, eftersom en stor del av produkternas miljöpåverkan kan påverkas redan i designstadiet. Allt från design och material till tillverkning, funktion, underhåll och återvinning spelar stor roll för att vi totalt sett ska tillverka hållbara produkter med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vilka förbättringar kan det röra sig om?
– Även om vi i mer än 70 år har producerat produkter som håller länge finns det förbättringsområden som gör att vi kan bli ännu bättre. Det kan vara att optimera logistik, minska energi- och vattenförbrukning i våra fabriker och använda mindre instruktionsmanualer för att spara papper.

Hur gör ni för att uppmuntra medarbetarnas innovationsförmåga?
– Varje år belönar vi det bästa miljöinitiativet på vår Management-konferens. Förra året vann teamet som står bakom våra globala eco designinitiativ inom produktutveckling. Vi har ett genuint miljöengagemang inom företaget vilket vår senaste medarbetarundersökning tydligt visar, 81 procent av våra medarbetare tycker att miljöengagemang är viktigt. När någon identifierar ett sätt att spara energi i våra fabriker eller genomföra miljöförbättringar inom produktutvecklingen sprids idén snabbt till andra fabriker och produktutvecklingsteam. Det skapar en positiv tävlingsanda, det finns en stolthet i att tillhöra den fabrik eller det kontor som kläcker bra idéer.

Vad är det som gör att Thule Groups hållbara innovationsarbete fungerar så bra?
– Som medarbetare på Thule Group blir jobbet en förlängning av ditt intresse för ett aktivt liv. Initiativ till förbättringar kommer från engagerade medarbetare, vilket gör mitt arbete otroligt intressant och motiverande.