”Medarbetarna känner stor passion för produkten”
4 Nov 2016 kl: 00:00

”Medarbetarna känner stor passion för produkten”

På en väldigt konkurrensutsatt marknad gäller det att ha koll på alla processer och viktiga komponenter i värdekedjan. För Adlibris handlar det mycket om logistik och IT. Adlibris får in i snitt 75 000 nya titlar i månaden och kan erbjuda kunder i Sverige, Finland och Norge ett sortiment på över 10 miljoner böcker från hela världen.

Logistiken måste vara väloljad för att det ska gå att få lönsamhet i affären?

– Logistiken är generellt sett avgörande för e-handel. Framförallt är det avgörande för hur man levererar och hanterar stora volymer. Vissa artiklar är mer aktiva under vissa perioder, såsom exempelvis studentlitteratur. Vi har en algoritm som köper in huvuddelen av böckerna som tar hänsyn till väldigt många olika variabler.

Adlibris ägs sedan 2005 av Bonnierkoncernen och Johan Kleberg har varit vd sedan 2014.

Vad var det som lockade dig med Adlibris?

– E-handel triggade mig när jag kom ifråga för uppdraget, det i kombination av att det är en digital affärsmodell som är intuitiv. Vår affär handlar i grund och boten om att erbjuda ett brett sortiment till ett lågt pris. Vi jobbar hela tiden med att ta bort massa kostnader jämfört med den fysiska handeln. Det är också sporrande att det finns många andra snabbfotade och innovativa aktörer på marknaden, som exempelvis Amazon.

Hur vill du beskriva Adlibris?

– Det är ett företag där medarbetarna känner passion för produkten. För att vara duktig på att sälja en produkt är det viktigt att ha passion. Företaget präglas även tydligt av att det är ett e-handelsföretag där det ständigt händer mycket. Vi vågar testa nya lösningar. Enda sättet är att testa om nya saker flyger är att våga lansera i skarpt läge.

Hur vill du karaktärisera ditt ledarskap?

– Öppet, transparent och engagerat – ett engagemang som förhoppningsvis ska smitta av sig på resten av organisationen. Jag tror på att ha extremt få hemligheter om vart vi ska med företaget och hur utvecklingen ser ut framöver. Vi är ett företag i stark tillväxt och förändring. Därför tycker jag att vi ska vara öppna med idéer och utvecklingsprojekt. Så länge jag är vd tror jag på att ständigt utveckla företaget och vår kundupplevelse.