10 Jun 2014 kl: 00:00

Medarbetarna i fokus på COWI

 ”Ombryddhet” är ett av personalchefen Lars Erik Bjuhrs favoritord, för i praktiken betyder det att COWI fortsätter att växa framgångsrikt.

Lars Erik Bjuhr erkänner villigt att han inte är upphovsmannen bakom ordet ombryddhet, men han gillar att använda det för att beskriva hur COWI skapar en företagskultur som får medarbetare att känna arbetsglädje.  

– Skapar vi bra förutsättningar för de medarbetare vi redan har, då kan vi också lättare attrahera andra utifrån, vilket vi behöver som växande företag. Vi är ett framgångsrikt företag som behöver fler medarbetare för att kunna fortsätta växa organiskt enligt plan. I praktiken innebär ombryddhet att vi står bakom våra medarbetare både i med- och motgång, vilket bidrar till en bättre lojalitet.
 
Vad särskiljer COWI från andra i branschen?
– Det finns olika bitar som tillsammans gör oss unika, till att börja med kan man nämna att vi är stiftelse- och personalägt. Vi arbetar med helhetsåtaganden i våra projekt – från ax till limpa – vilket gör våra uppdrag mycket intressanta. Detta helhetstänk går också igen i hur vi ser på våra medarbetare, vi är kända för att vi bryr oss om våra medarbetare.
 
Ni har som affärsidé att erbjuda kvalificerade ingenjörstjänster, vad innebär det?
– Den specifika innebörden av tillägget ”kvalificerade” får jag låta stanna som affärshemlighet, det får du ta del av som medarbetare. Men det jag kan säga är att det i praktiken innebär att vi erbjuder intressanta uppdrag i en intressant miljö med intressanta kollegor. Att vi har all kunskap samlad i en gemensam organisation ger ett helhetsengagemang för våra uppdrag. Till skillnad från andra konsultuppdrag tar vi hem majoriteten av projekten till oss, vilket självklart gör mycket för sammanhållningen inom företaget.

Hur skulle du beskriva företagskulturen?
– Vi har en stark "åtagandekultur", medarbetarna gör helt enkelt det man har sagt att man ska göra. Det här kan man konkret se i hur vi arbetar med personliga utvecklingsplaner, så kallade PDP-samtal, som både behandlar utveckling i närtid och på sikt. I dag uppfylls mellan 95-97 procent av alla samtalen, vilket ger goda förutsättningar för uppfyllande av mål som sätts upp tillsammans mellan chef och medarbetare. Att våra medarbetare ser att deras mål uppfylls bidrar till att skapa en positiv atmosfär. När varje individ hela tiden tar små steg framåt i sin utveckling så innebär det stora kliv för hela organisationens utveckling.
 
Nu siktar ni på 100 procent?
– Absolut. Att vi inte har nått hela vägen beror på faktorer som att någon till exempel är föräldraledig eller säger upp sig, men ledningen har definitivt satt målet att vi ska nå ett hundraprocentigt samtalsgenomförande. Att vi har en stark åtagandekultur märks bland annat genom våra utbildningar i COWI-Academy, där medarbetarna sätter mål som vi följer upp vid nästa kurs. Det är fantastiskt att se hur människor utvecklas över tid. 
 
Varför satsar ni så mycket på medarbetarnas utveckling?
– Därför att vi tror på värdet i att ha lojala medarbetare som vill stanna och utvecklas med oss. Långsiktighet är en del av våra värdegrunder och det innebär att vi som företag måste ha ett öppet sinne för att olika personer har olika behov i olika skeden i livet. En nyexaminerad medarbetare kan ha helt andra prioriteringar än en småbarnsförälder, men båda ska ges möjlighet att få en balans mellan jobb och fritid. Då är det vår uppgift att skapa förutsättningar som fungerar. 
 
Ni har experter inom en rad olika områden, men finns det något gemensamt drag hos era medarbetare?
– Det skulle i så fall vara att det är "konsulttyper", i den meningen att de gillar att arbeta i projekt, brinner för sitt område och vill utvecklas. Vi genomför projekt åt våra kunder med hjälp av vår expertis och lär oss samtidigt en massa ny kunskap som vi kan ta med oss till nästa kund. Gillar du att arbeta på det sättet, då är du konsultmässig menar jag.
 
Hur ser framtidsplanerna ut?
– Under de 17 år som jag har arbetat här har vi växt organiskt med 5-10 procent per år och vi har ett fortsatt tillväxtmål till 2015. Vi vill bland annat fortsätta växa i Stockholm och Malmö. Industrisidan är ett exempel på en spännande del av företaget som ska fortsätta stötta den internationella utvecklingen. 
 
Du själv är ett exempel på långsiktighet. Hur kommer det sig att du jobbat här i 17 år?
– För att vi har en fantastiskt bra vd, han har för övrigt varit här i 24 år. Jag skulle aldrig kunna verka i en förvaltningsorganisation och COWI är ett spännande företag som ständigt är under utveckling.
 
Vad ger dig arbetsglädje?
– Att få möta nöjda medarbetare. Varje projekt vi vinner och varje projekt vi avslutar ger stolthet. Det är en fantastisk miljö att arbeta i en projektorienterad organisation, att få se kraften som omväxlingen genererar hos medarbetarna.