Med EY:s volontärprogram kan medarbetarna göra en samhällsinsats
21 Dec 2016 kl: 00:00

Med EY:s volontärprogram kan medarbetarna göra en samhällsinsats

Vid sidan av sina vanliga roller på EY driver immigrationskonsulten Negin Vedad och managementkonsulten Hannes Jakobsson Volunteering at work – ett initiativ där företagets medarbetare kan lägga upp till 16 timmar per år på någon form av volontärinsats.

Berätta om Volunteering at work!

Negin: – Idén till programmet kom efter att medarbetare hade önskat att få engagera sig i välgörenhetsprojekt. Med Volunteering at work vill vi ge dem ett verktyg där de själva kan bestämma hur de engagerar sig. I nuläget har vi tre samarbetsorganisationer som vi erbjuder färdiga aktivitetspaket tillsammans med.

Hannes: – Fokus hos samarbetsorganisationerna är främst humanitära insatser, till exempel stöd till skolbarn genom läxläsning och integrationsinsatser som svenskundervisning och sportaktiviteter med flyktingar. Men medarbetarna kan också göra insatser inom andra områden som de brinner för, och de har bland annat engagerat sig inom miljöområdet och socialt entreprenörskap.

Hur är engagemanget hos EY:s medarbetare?

Negin: – Programmet har varit väldigt uppskattat ända sedan starten 2012, men vi såg en stor ökning av antalet ansökningar förra hösten och den har hållit i sig. Flyktingkrisen har bidragit till att fler vill vara med och hjälpa till.

Hannes: – Det är en ökning som vi sett inom alla nivåer på företaget. Allt från partners till nyanställda har blivit mer intresserade av att engagera sig. Det har lett till att vi har expanderat programmet till alla kontor i Sverige, från att tidigare ha funnits i Stockholm, Göteborg och Malmö. Hittills har vi tillsammans donerat mer än 2 000 timmar.

Avslutningsvis är jag nyfiken på vad en immigrationskonsult och en managementkonsult gör. Berätta!

Negin: – Som immigrationskonsult hjälper jag företag när de ska skicka sina anställda till något av de nordiska länderna för att arbeta. Jag ger råd om immigrationslagar och andra regler och assisterar företagen när de ska söka arbetstillstånd för medarbetarna. Det är roligt för jag är övertygad om att utbytet bidrar till att skapa broar mellan olika länder och kulturer, och på lång sikt tror jag det ökar integrationen i samhället.

Hannes: – Mina arbetsuppgifter varierar mycket beroende på vilken kund jag jobbar med. I nuläget hjälper jag ett företag att anpassa sig till ett nytt regelverk som kommit på EU-nivå. I ett tidigare projekt hjälpte jag en kund att göra investeringar på ett mer effektivt sätt. Under mina två år på EY har jag framför allt jobbat inom offentlig sektor, sjukvård, försäkring och bilindustri. Det är väldigt roligt att testa på olika områden och att hjälpa företag att lösa olika typer av problem.