”Måste förstå vad som driver och motiverar individer”
15 Dec 2015 kl: 00:00

”Måste förstå vad som driver och motiverar individer”

För sex år sedan var Jonas Alin efter några år på internationell mark redo att flytta hem. Han hittade Vattenfall och har trivts från dag ett.

Du har jobbat på Vattenfall sedan 2009, vad lockade?

– Jag hade jobbat för ett annat energibolag utomlands en tid och kände att det var dags att flytta hem till Sverige. Då var Vattenfall det självklara alternativet tack vare sin storlek och det faktum att stora resurser lades på forskning och utveckling inom ett område som jag redan arbetade med och vill fortsätta inom. Dessutom kändes Vattenfalls speciella roll i det svenska samhället och energisystemet, som leder till stor mediabevakning och intensiva politiska diskussioner väldigt spännande.

Berätta om din roll!

– Jag är sektionschef inom FoU-avdelningen, som har ett koncernövergripande ansvar för att utveckla tekniska lösningar som stödjer vår affär och strategi. Det innebär personalansvar, resurssättning av projekt och att motivera, utmana och utveckla mina medarbetare.

Hur utmanar du dina medarbetare på bästa sätt?

– Jag har ett stort och spännande pussel att lägga med just resurssättningen, att identifiera rätt person för rätt plats och projekt. Jag kan inte bara tänka kortsiktigt och alltid sätta den mest erfarna på varje projekt utan ska också tänka långsiktigt för att maximera kompetensutvecklingen. Det är en spännande avvägning och jag märker att mina medarbetare växer när de får förtroende och får sträcka sig utanför sin komfortzon.

Hur har du själv utmanats i karriären på Vattenfall?

– Jag har haft bra chefer som har sett något i mig och utmanat mig. Sedan har det funnits rent praktiska stödfunktioner, som till exempel utbildningar. Jag är kemitekniker från början men har visat att jag vill prova nytt, vilket har lett till tjänster inom affärsutveckling, investeringsprojekt och en utplacering i Berlin. Från att ha varit mer tekniskt fokuserad har jag blivit mer och mer intresserad av humaniora och ledarskap, vilket har lett till min nuvarande roll.

Var det tack vare ledarskapet på Vattenfall som du själv blev inspirerad att ta den banan?

– Absolut, men även att jag tidigare i karriären sett prov på sämre ledarskap. Jag har fått göra min bild av vad ett bra ledarskap är och kände med åren när min egen självkännedom ökade att det var en roll jag ville prova.

Vilket ledarskap vill du representera?

– Jag tror att ledarskapet grundar sig i självkännedom. Det i kombination med ett intresse för individen och förståelse för deras drivkrafter och motivationsfaktorer. Vi har en uttalad strategi som handlar om ökat kundfokus, en hållbar energiportfölj och ett ökat affärsfokus. Att kunna bryta ner strategin till något som är relevant för varje individ tror jag är viktigt. På Forskning och Utveckling är vi ambitiösa världsförbättrare, och lyckas jag måla upp den stora bilden av vart företaget vill och vad individens roll i den bilden är, då går vi en ljus framtid till mötes.