”Människan glöms bort i ivern att uppnå resultat”
19 Dec 2017 kl: 00:00

”Människan glöms bort i ivern att uppnå resultat”

Jag är förbannad. Men allra mest är jag orolig. Väldigt orolig. Vi måste skapa ett mer engagerat och välmående Sverige! Ekonomiskt sett tuffar vi på bra, men vi har aldrig varit så sjuka och omotiverade på arbetet som nu.

Den arbetsrelaterade psykiska ohälsan exploderar och Gallups undersökningar visar att det endast är 16 procent av arbetskraften i Sverige som är engagerade på arbetet. Det är kanske dags att vi lyfter blicken från våra ”kära” Excelfiler, kostnadseffektiviseringar, tjusiga titlar, top down-styrning, processer, dokument och äntligen vågar möta människan. Här och nu, på riktigt.

Människan verkar nämligen glömmas bort i all iver att uppnå ett bra resultat, när den i själva verket är vägen till framgång. Men det verkar varken finnas tillräcklig kunskap, vilja eller handlingskraft att skapa bättre förutsättningar för våra chefer och medarbetare att både må och prestera bra. Det är dags att vi tänker om.

För det första måste vi förbättra ledarskapet i våra organisationer, på alla nivåer, och inse att gott ledarskap både skapar ökat välmående och bättre prestationer. Vi måste ge goda förutsättningar och plats för massor av fantastiska chefer som får både medarbetare, organisation, kunder och resultat att blomstra. Och det måste börja i toppen av våra organisationer – där ligger ansvaret för att prioritera och utveckla ett gott ledarskap. Ska man städa trappan börjar man uppifrån. Så även i detta fall.

Lite tips på vägen:

– Vi måste bygga en glädje och stolthet i att gå till jobbet. Det ska vara ett ställe där vi får vara vårt allra bästa jag. En plats där vi känner oss värdefulla, trygga, uppskattade och ovärderliga. Där vi tar till vara och välkomnar olikheter, en plats där allt annorlunda inte är farligt och jobbigt utan någonting bra.

– Börja nyttja medarbetarnas kompetens och vilja att bidra på allvar. Sätt rimliga och realistiska mål, involvera dem, ge dem mer ansvar och mer makt – peta inte i detaljer.

– Högsta ledningens patent att vara ”hjärnan” bakom vad man ska uppnå, och framför allt vad man ska göra för att nå dit, borde ha utgått för länge sedan. Se till att ta del av och involvera medarbetarna i all verksamhetsutveckling. Det blir både bättre, roligare och effektivare.

– Vi ska inte springa fortare, vi ska springa bättre. Det vill säga att vi gör ett skifte från bocka av-mentalitet till den mer härliga effektmentaliteten.

Med hopp om förändring mot en långsiktigt hållbar arbetsmiljö som borgar för både välmående, goda prestationer och fantastiska resultat.