”Mångsidig kompetens är en strategisk tillgång för oss”
10 Apr 2017 kl: 00:00

”Mångsidig kompetens är en strategisk tillgång för oss”

För Liselotte Andersson, Employer Branding & Diversity Manager på E.ON, står mångfald högt upp på agendan. Ett stort samhällsansvar är avgörande för bolagets fortsatta framgång, menar hon.

– Det är spännande att jobba på E.ON, speciellt nu när hela energibranschen är mitt uppe i en stor energiomställning. E.ON vill ta en ledande position och där är samhällsfrågorna viktiga. Vi vill bidra till att skapa ett inkluderande samhälle. För att lyckas med energiomställningen som krävs måste vi få in oliktänkande, säger hon och fortsätter:

– Vi jobbar för mångfald –  inte med. Det är ett annorlunda synsätt. Mångfalden är ett resultat av att vi jobbar långsiktigt med ett inkluderande och öppet förhållningssätt. Samtidigt stärker vi vårt varumärke, genom att skapa stolthet på insidan och nyfikenhet på utsidan.

E.ON var det första privatägda företaget som gick med i Malmö Pride för tre år sedan och är sedan dess en stolt samarbetspartner.

– Vårt engagemang i Pride handlar inte bara om sponsring, det handlar om delaktighet och agerande. Vi går i tåget, deltar i panelarbetet och driver HBTQIA-frågor. Det visar att vi verkligen menar allvar med de här frågorna, menar Liselotte.

”Äntligen jobb” är ett initiativ från näringslivet som E.ON är en del av. Syftet är att underlätta för utlandsfödda akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Sedan 2014 har 90 utrikesfödda akademiker, främst ingenjörer, fått en åtta veckor lång praktik på E.ON. Cirka 30 procent av praktikanterna har fått en fortsatt anställning och över hälften har fått en anställning på en annan arbetsplats efter avslutad praktikplats på E.ON.

– Vi utvärderar personernas kompetens och de får en referens till framtida arbete, dessutom lär vi oss minst lika mycket själva och blir bättre på att ta tillvara utrikes kompetens, säger Liselotte och fortsätter:

– Med olika synsätt skapar vi innovation och lösningar som driver vår affär framåt. Mångsidig kompetens är en strategisk tillgång för oss.

Liselotte poängterar att kandidater har ett intresse av att söka sig till arbetsgivare som jobbar för ett högre syfte på ett trovärdigt sätt.

– Jag tror verkligen på talesättet ”Ingen kan göra allt men alla kan göra något” – om alla gör något litet för att jobba med inkluderingsfrågan så når vi långt.