Mångkulturella team bakom gränsöverskridande kommunikation
16 Dec 2014 kl: 00:00

Mångkulturella team bakom gränsöverskridande kommunikation

Ingrid Ahotupa Sjöberg, Director of Customer Operations på TeliaSonera International Carrier, har precis kommit tillbaka från London, där några av medarbetarna i hennes team jobbar. Härnäst väntar en internationell konferens i Chicago med möten med några av världens ledande företag inom social media.

Vad gör TeliaSonera International Carrier?
– Vi tillhandahåller 50 000 kilometer fibernät till mer än 1 000 kunder i 85 länder. Vi har även världens största IP-nät. I våra nät transporteras varje år över 2 000 livesändningar, allt från OS till Eurovision Song Contest.

”Här finns pionjärsanda och ett starkt driv”

Vad innebär din roll?
– Som chef för Customer Operations ansvarar jag för en avdelning med 60 medarbetare. Vissa är stationerade i Stockholm, andra jobbar i London, Paris, Amsterdam, Moskva, Washington, Frankfurt eller Warszawa. Vi jobbar nära säljorganisationen och ansvarar för efterförsäljning, det vill säga planering, leverans och kundservice. Det är en utmanande men samtidigt väldigt inspirerande roll.

Vad fick dig att satsa på en internationell karriär?
– Jag har alltid varit intresserad av andra kulturer och hade tidigt som ambition att se mer av världen. Jag har bland annat jobbat i USA på en av världens första internetleverantörer. Min nuvarande roll innebär resor till olika delar av världen. För en tid sedan var jag till exempel i Kalifornien och besökte en kund, som är en av de största internetbolagen i världen, för att se hur de jobbar och träffa nyckelpersoner.

Har du stött på några kulturkrockar under din tid på den internationella arenan?
– Jag stötte både på milda kulturkrockar och grava missuppfattningar under min tid USA. En chef jag hade instiftade till exempel långlunch på fredagar, i vad han trodde var svensk anda. Sverigebilden många amerikaner har, nämligen att vi svenskar har långa luncher och korta arbetsveckor, speglar knappast hur dagens arbetsliv ser ut.

Vad är det som gör att ditt hjärta fortfarande klappar för TeliaSonera?
– Att jag har valt att stanna under dessa 14 år beror till stor del på kulturen. Här finns pionjärsanda, ­kvalitetstänkande och ett starkt driv. TeliaSonera­ erbjuder också en mängd olika karriär- och ut­vecklingsmöjligheter. Jag har fått ta mig an många spännande uppdrag under min karriär, bland annat har jag byggt upp International Carriers centrala säljstödsfunktion och kundserviceenhet.