10 Jun 2014 kl: 00:00

Mångfalden lyfter E.ON över konkurrenterna

Issa Manglind började sin karriär på E.ON inom internrevision 2005. Sedan dess har rollerna radats upp som på ett pärlband. Ekonomichef i Sverige, projektledare för världsomspännande projekt … listan fortsätter. Nu är han tillbaka i Malmö där resan startade: den här gången leder han ett nordiskt förändringsprojekt.

Berätta om ditt jobb!

– Syftet med projektet är att minska kostnader och effektivisera interna strukturer för E.ON:s nordiska administration. Långsiktig strategi blandas med snabba puckar, vilket är väldigt kul. Den främsta orsaken till att jag har stannat inom E.ON är att jag ständigt utvecklas – både som person och i de olika roller jag haft. Vi är ett privat energibolag och det betyder att vi är snabba att anpassa oss efter marknaden. 

 

Hur skulle du beskriva företagskulturen på E.ON?

– Som en mosaik av olika människor med olika bakgrunder. Inom E.ON ryms allt från ingenjörer till beteendevetare och ekonomer. Jag samarbetar med kollegor över hela världen och kulturen utmärks av en stark internationell prägel med en svensk touch. E.ON är ett multinationellt företag som lyckas behålla en platt organisationsform med korta beslutsvägar och öppenhet. För oss är det viktigt att alltid agera utifrån våra värderingar.
 

Vad får E.ON att sticka ut bland konkurrenterna?

– Vi är duktiga på att locka till oss kompetenta medarbetare. Här erbjuds du många karriärmöjligheter. Det är du själv som lägger ribban för din egen utveckling samtidigt som E.ON fokuserar på att ge dig de rätta förutsättningarna att fortsätta utvecklas i livets alla skeden. Men det som verkligen får oss att sticka ut är vårt fokus på mångfald och vi jobbar hårt för att få in fler kvinnor i ledande positioner. Jag är själv andra generationens invandrare och upplever att E.ON har förstått hur viktigt det är att vi speglar samhället. Att ha en mix av människor med olika erfarenheter skapar en dynamik och en lyhördhet som ger oss kraft att visa vägen och leda branschen framåt.