10 Jun 2014 kl: 00:00

Många utvecklingsmöjligheter på ICA Banken

Emina Saciragic kom till Sverige som flykting från Bosnien 1993 och har varit på ICA Banken sedan starten 2001. Hon säger själv att hon både är ”uppfostrad och uppvuxen” på ICA Banken. Efter tolv år på företaget har jobbet verkligen präglat henne. 

– ICA Banken är ett stort intresse för mig. Vi är fortfarande en liten bank med stor potential och vi vill fortsätta utveckla våra tjänster med kunden i fokus!

Utvecklande kundkontakt
ICA Bankens huvudkontor ligger i Stockholm, men kärnverksamheten finns i Borås. Totalt har banken 340 anställda. Emina är teamchef på telefonbanken och arbetar med att leda och coacha 22 medarbetare som har kontakt med bankens kunder, ger råd och svarar på frågor. 

– Mötet med våra kunder är jätteviktigt för oss. Det är hit frågor och feedback från kunderna kommer och vi löser det mesta härifrån. Feedbacken tar vi sedan vidare i organisationen för att utveckla banken.
ICA var pionjärer i Sverige att som verksamma utanför den finansiella sektorn starta en bank. Att som matkedja komplettera med bankverksamhet var säkert förvånande för många, men det har visat sig vara en mycket lyckad satsning. 
– Jag såg en annons om att ICA Banken skulle starta. Det jag fastnade för var att de efterfrågade medarbetare med utländsk bakgrund och att språkkunskaper värdesattes. ICA Banken var den första arbetsgivaren jag sett skriva så i en jobbannons vilket lockade mig. Dessutom är ICA Banken en del av ett stort företag som ICA och jag såg många goda utvecklingsmöjligheter framför mig.

Möjlighet att påverka
Emina fick möjligheten att vara en del av banken från början. Det är den roligaste resan hon har varit med om hittills. Emina började som kundrådgivare på banken för att senare få jobba på bankens låneavdelning. 

– Det som utmärker oss är att man får vara med och påverka. All återkoppling från samtalen med våra kunder är det som blir nya produkter i framtiden och vässar vårt erbjudande. Vi påverkar och utvecklar banken, konstaterar Emina och fortsätter entusiastiskt. 
– Det roligaste med min roll är att få jobba med mina fantastiska medarbetare och se dem utvecklas inom sin yrkesroll. Jag får vara en del av mina medarbetares vardag och coacha dem till att förbättra våra kundmöten. Vi gör resan tillsammans och har tydliga individuella mål för varje medarbetare, likväl som övergripande affärsmål för företaget. Vi jobbar mycket med att sprida och uppmärksamma prestationer och vill marknadsföra våra medarbetare, både internt och externt. 
 
Starkt varumärke i ryggen
ICA Banken är en arbetsgivare som verkligen erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. 
– Bara att vi är en del av ICA säger en del, menar Emina.
– Vi får rätt förutsättningar och har därför möjlighet att utveckla vår kompetens. Det är väldigt få medarbetare som lämnar banken och många av våra rekryteringar sker internt. På ICA Banken känner du dig välkommen och unik. Alla vill hjälpa varandra och alla bidrar till en bra stämning.