10 Jun 2014 kl: 00:00

Många karriärvägar hos Norrköpings kommun

Linda Lundberg kände  sig hemma från starten i Norrköpings kommun och vittnar om en arbetsplats som är i ständig utveckling.

Berätta om din roll!
– Som områdesekonom biträder jag områdeschefer med bland annat resursfördelning, budgetering och bokslut. Jag jobbar också mycket med internkontroll, förbättringsarbete, analyser och prognoser och har en ständig kommunikation med chefer och personal.

Vad var det som lockade med Norrköpings ­kommun?

– Att arbeta i en organisation med fokus på att skapa mervärde åt medborgarna. Jag har tidigare arbetat inom den privata sektorn och var intresserad av att ha ett jobb där jag får bidra till och vara en del av människors vardagsliv.

Vilka utmaningar möter du?
– Att hela tiden utveckla det analytiska tänkandet och snabbt förstå samband mellan verksamheten och dess ekonomi och omsätta siffrorna på pappret till fungerande verksamheter. Jag måste se till att alla enheter får bra stöd och att det skapas goda ­möjligheter för korrekt redovisning samt ­förutsättningar för att lagar och avtal följs. Resursfördelningen är en utmaning i sig, de resurser vi har ska fördelas på ett bra sätt utifrån det vårdbehov som finns. Det är en ständig balansgång att få ut så mycket som möjligt av de resurser vi har.

Vad är ni riktigt bra på i er organisation?

– Norrköpings kommun satsar mycket på ­medarbetarskapet i organisationen och jobbar för att medarbetarna ska få en gemensam syn på det ­uppdrag vi utför. Vi är måna om att alla ska förstå sin roll och känna delaktighet i det stora. ­Norrköpings kommun arbetar också aktivt för att höja kvaliteten och utveckla de resurser som finns och det är jag väldigt stolt över.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?
– Kommunen är en stor organisation med många möjliga karriärvägar. Som ekonom är det möjligt att anta en mer central roll som Controller eller ekonomichef. Det finns också möjligheter att byta förvaltning eller arbeta mer kommunövergripande med strategiska frågor och omvärldsbevakning för att fortsätta utvecklas som ekonom.