Lättare att komma in på högskolan 2015
15 Jul 2015 kl: 00:00

Lättare att komma in på högskolan 2015

I år sökte färre till högskolan, men ungefär lika många antogs till utbildningarna, vilket gjorde det något enklare att komma in. Däremot minskade antalet sökbara utbildningar och kurser jämfört med 2014, meddelar Universitets- och högskolerådet, UHR.

Kom du inte in? 8 situationer när studenter är avis på sina förvärvsarbetande vänner.

De mest populära utbildningarna har dock ett fortsatt högt söktryck, och dessutom har något fler antagits till dessa.

Årets statistik för några av de större utbildningarna:

Utbildning Behöriga sökande Antagna
Lärare 31 943 15 657
Civilingenjör 19 829 10 009
Högskoleingenjör 10 607 4 127
Sjuksköterska 22 196 7 162
Läkare 7 447 1 097
Socionom 19 967 2 590