Läser du böcker istället för att fippla med mobilen? Grattis, då lever du två år längre!
15 Sep 2016 kl: 00:00

Läser du böcker istället för att fippla med mobilen? Grattis, då lever du två år längre!

Det finns mycket du kan göra för att leva längre. Skratta gott (enligt devisen: ett gott skratt förlänger livet). Du kan motionera då och då, chilla med rökningen och supandet och avstå från att fippla med mobilen när du kör bil (och vice versa).

Men nu har det kommit nya rön som publicerats i den amerikanska tidsskriften Social Science and Medicine som alla bibliofiler där ute kommer att gå igång på: Läser du böcker i minst 30 minuter om dagen lever du i genomsnitt två år längre än de som inte gör det.

I studien har forskarna dokumenterat 3 635 personers läsvanor – och delat in dem i tre grupper: De som inte läser böcker alls, de som läser 3,5 timmar i veckan eller mindre, samt de som läser mer än 3,5 timmar i veckan.

(Tyvärr räknas inte bloggar, magasin eller tidningar – utan det är ren och skär litteratur med svart text på vit bakgrund och inga bilder.)

Och nu kanske många tänker: ”Jaha, men bokläsande korrelerar ju kanske med akademisk bakgrund och det kanske vidare korrelerar med bättre jobb som ger mer pengar vilket leder till bättre hälsa och längre liv.” Men det är intressanta här är att faktorer som ålder, kön, utbildning, etnicitet, hälsa och välstånd är helt underställda den primära livsförlängande faktorn i studien – den kognitiva förbättringen.

Känns det förvirrande?

Så här sammanfattar forskarna: ”Att läsa böcker aktiverar två kognitiva processer som skapar fördelar när det kommer till att överleva. För det första möjliggörs ‘djupläsning’, en omfattande process som tillåter läsaren att knyta an till saker bortom världen runtomkring. För det andra förbättrar bokläsning empati, perception och emotionell intelligens vilket alla är värdefulla egenskaper för människans överlevnad.”

Avslutningsvis – är det värt det?

Nu kanske du är en person som hatar att läsa och inte ser någon som helst mening i att offra 30 minuter varje kväll på det – men kanske lockas lite av det här med att leva lite längre? Vi har sammanställt ett räkneexempel, för att reda ut om det är VÄRT det, rent matematiskt:

Kim är 30 år. Hen läser ingenting alls. För enkelhetens skull säger vi att Kim kommer att trilla av pinn på sin 80-årsdag. Om Kim istället börja läsa böcker kommer Kim kola vippen på sin 82-årsdag.

Är ni med så här långt?

30 minuters läsning om dagen, det är 182,5 timmar om året. Vart fjärde år blir det dock 183 timmar, eftersom det är skottår.

Mellan 30 och 82 är det 52 år (kom ihåg att Kim måste fortsätta läsa även efter 80 års ålder). Antalet timmar som Kim måste läsa är alltså:

39 x 182,5 = 7117,5
13 x 183 = 2379

7117,5 + 2379 = 9496,5 timmar

9496,5 timmar är detsamma som 396 dagar. 396 dagar är detsamma som 1 år och 1 en månad.

Så med andra ord tjänar Kim (2 år – 1 år och 1 månad = ) 11 månader i ren och skär livstid på att läsa böcker. Och då har vi ändå tagit i beaktning hur många härliga historier och lärdomar hen kommer att tillskansa sig under de här 396 dagarna av heltidsläsning. (Plus att Kim sover bättre om hen läser en bok istället för att hålla på med mobilen innan hen somnar. Och massa andra grejer.)

So it all comes down to this:

Källa: IFL Science.