Lär känna dig själv!
10 Apr 2015 kl: 00:00

Lär känna dig själv!

Assessio är Nordens ledande leverantör av arbetspsykologiska tester, och har flera personlighetstester som kan användas för att välja rätt väg i karriären.

– Med dessa tester kan man i ett coachningssammanhang få vägledning i vilken typ av yrke man skulle lämpa sig mer eller mindre för, inom vilka områden man skulle ha lätt eller svårt att göra ett bra arbete samt hur man skulle trivas, ­säger Pär Cederholm, vd på Assessio.

Prova vårt personlighetstest här!

Är det ett smart karriärdrag att välja yrke ­utifrån ens personlighet?
– Det beror på vad man menar med smart. Väljer man utifrån att må bra och trivas med sig själv? Eller väljer man utifrån att erövra status ­eller ­ekonomisk framgång?

– Det kan ju ligga en liten konflikt i de olika ­önskemålen. Ofta vill man både äta och behålla kakan. Generellt kan man säga att det är klokt att inte göra blinda val baserat på allt för ensidig ­information. Smart kan ju vara att man gör ­medvetna val genom att lära känna sig själv, säger Pär Cederholm.

Det blir allt vanligare att arbetsgivare använder sig av personlighetstest i rekryteringssammanhang. Förespråkarna hävdar att man på det sättet ­undviker dyra misstag då matchningen optimeras.

– Att automatiskt bedöma människor är något som ligger nedärvt i våra anlag: vän eller fiende? Men den första magkänsla jag som företagsledare får av en kandidat behöver inte säga någonting om hur väl den personen faktiskt lämpar sig för den tänkta rollen och funktionen – testets syfte är alltså att komma bort från de subjektiva, instinktiva besluten.

– Dessutom är diskriminering på arbetsmarknaden på grund av ålder, kön eller etnicitet ett ­faktum. Använder man ett test har däremot alla exakt samma chans att få jobbet.

Finns det några nackdelar?
– Testen måste givetvis vara granskade och godkända av externa experter och oberoende granskningsorgan. Det finns även krav på den som ska återkoppla och tolka ett resultat, det måste ske på ett korrekt sätt. Samtidigt som verktygen håller god kvalitet så finns det inga perfekta metoder, och det är viktigt att poängtera i sammanhanget.