Lär av motsatta könet och bli rikare
24 Maj 2013 kl: 00:00

Lär av motsatta könet och bli rikare

Generellt sett överskattar män ofta sina egna kunskaper vad gäller privatekonomi och sparande, medan kvinnor tenderar att underskatta dem, enligt en undersökning från Fondbolagens förening.

 

– Det är vår självbild snarare än kunskapsnivån som avgör hur vi sparar. Eftersom män ofta upplever att de kan mer om olika sparande vågar de göra fler affärer och ta större risker, vilket ger dem högre avkastning på sitt sparande. Kvinnor kan inspireras av männen genom att våga ta lite större risker, medan män kan ta till sig av kvinnors riskmedvetenhet, säger Jeanette Hauff, sparekonom på Skandiabanken.

 

Män prioriterar framtida avkastningsmöjligheter när de investerar, medan kvinnor väger in fler faktorer, exempelvis risker, kostnader och historisk avkastning. Det som i första hand utmärker kvinnliga sparare är en lägre riskbenägenhet. Kvinnor är mindre benägna att ta höga risker för att kunna få en riktigt bra utdelning. Det märks inte minst när man jämför vilka aktier kvinnor och män investerar i. Kvinnor väljer i första hand aktier i stabila storbolag, medan män spekulerar och riskerar mer.

 

– Kvinnor fokuserar mer på trygghet, de vill inte riskera att förlora sina sparpengar och väljer därför sparprodukter med lägre risknivå och därmed också lägre avkastningsmöjligheter, exempelvis räntefonder. Bankkontosparande är exempelvis vanligare bland kvinnor, medan aktieägandet är högre bland män, säger Jeanette Hauff.

 

Så blir du en bättre sparare

1. Få en realistisk bild av din kunskaps­nivå. ­Generellt sett över­skattar män ofta sina privat­ekonomiska kunskaper, medan kvinnor underskattar dem. Inspirera varandra till en mer ­balanserad syn på er egen kompetens.


2. Reglera risknivån. Kvinnors försiktighet och riskmedvetenhet innebär att de inte riskerar att förlora lika mycket pengar om sparandet inte utvecklas enligt förväntan. Men ibland kan man behöva ta risker för att få chans på en bra avkastning. Kvinnor kan lära män att bromsa när det behövs, medan män kan lära kvinnor att våga lite och ta väl avvägda risker.

 

 

Läs också:

Jobben som ger högst lön – topp 10

Få koll på framtidens semesterpengar

Bli ekonomismart