3 Dec 2014 kl: 00:00

Laginsats ligger till grund för Lantmännen Maskins förändringsresa

Anders Fridlund började på Lantmännen Maskin för ett och ett halvt år sedan. Men ledarskapet har han haft med sig under hela 20 år från en rad olika branscher inom såväl försäljning som marknads­föring och service.

Vad var det som lockade med Lantmännen?
– Det var två viktiga komponenter som tilltalade mig. Dels var det den stora förändringsresa som Lantmännen Maskin var på väg in i och dels Lantmännens värderingar: öppenhet, handlingskraft och helhetssyn stämde väl överens med mina egna. Lantmännen Maskin befann sig i ett väldigt spännande skede med stora utmaningar framför sig, de hade precis rekryterat en ny vd och tillsatt en ny ledningsgrupp i samband med att jag blev tillfrågad att ta över rollen som marknadschef.

Berätta om förändringsresan!
– Vi har förändrat stora delar av vår verksamhet och vår utgångspunkt har varit att förstå kunderna och att hela tiden sätta dem i centrum. Eftersom våra kunder även är våra ägare är det otroligt viktigt att stärka vårt erbjudande och hitta värdet för kunderna. För att göra detta möjligt har vi också jobbat mycket med den egna organisationen och lagt mycket fokus på att måla upp en vision och en riktning, så att alla har ett gemensamt mål framåt.

Ge exempel på några förändringar ni gjort!
– Vi har 54 anläggningar runt om i landet och under början av den här processen samlade vår vd ihop ett antal tongivande kunder och personal från anläggningarna för att de skulle få möjlighet att berätta om sina tankar och åsikter om framtiden. Totalt träffade han 1 500 kunder och under slutfasen av min rekryteringsprocess fick jag möjlighet att vara med under några av de här mötena. Tillsammans formulerade vi i ledningsgruppen sedan 56 förändringsprojekt av varierande karaktär att genomföra.

Så det blev en rivstart?
– Ja, det var ett extremt omfattande arbete men det är då man som företag visar vad man går för. Vi klev in som ett lag och bestämde vad som skulle göras. Genom ett starkt lagarbete och tydlig delegering av befogenheter lyckades vi leverera på samtliga projekt. Det är häftigt att se när man gör skillnad och tar nya kliv framåt och dessutom ser att medarbetare vågar agera. Det är viktigt att skapa ett prestigelöst arbetsklimat där alla känner sig delaktiga och vågar ta beslut.