3 Dec 2014 kl: 00:00

Lagandan på Acando skapar de bästa konsulterna

Skånetjejen Anna Ohlsson sökte sig till huvud­staden för studier på Handelshög­skolan. Via jobb på Exportrådet i Milano och Investment Banking i New York hamnade hon på Acando som lockade med en ambitiös ­och jordnära företagskultur. Trainee­programmets goda rykte och möjligheterna att få prova på en bredd av ­projekt gjorde valet enkelt när chansen gavs.

Berätta om trainee-programmet!
– Det pågår under tre år, men man är ute i konsultuppdrag från början. Parallellt ­ges väldigt givande utbildningar. År ett fokuserar vi på konsultfärdighet, år två på projektledning och det tredje på affärsmannaskap. Inom ramarna för programmet får man också tillgång till mentorskap och ett brett kontaktnät i organisationen.

Vad lockade med programmet?
– Jag ville till konsultbranschen och fick ett otroligt gott intryck av kulturen på Acando. Dessutom lockade intressanta kunder och uppdrag med ett digitalt fokus. Jag hade också hört flera bra saker om deras traineeprogram och det stöd i karriärsutvecklingen som programmet erbjuder.

Just nu utför du ett projekt åt ett retail-bolag – vad gör du där?
– Bolaget ska lansera online-handel, vilket är ett omfattande projekt. Jag arbetar med analys och verksamhets­processer på marknadssidan. Det handlar dels om att ta fram förslag på hur man kan arbeta mest effektivt med den nya verksamhetsdelen och dels om att förankra de nya processerna i den befintliga organisationen.

Vad har varit höjdpunkten under trainee-perioden?
– Förutom spännande och lärorika projekt, så har höjdpunkten definitivt varit gemenskapen och stödet som traineeprogrammet ger. Vi har arbetat mycket med personlig utveckling och hur man bygger effektiva team – jag kommer att ta med mig många av de lärdomarna under resten av min karriär. Mina chefer och min mentor har också erbjudit ett stort stöd när det kommer till att reflektera över mitt lärande och vad jag ska fokusera på framöver.