10 Jun 2014 kl: 00:00

Kunskap KPMG:s viktigaste byggsten

KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag med verksamhet inom revision, skatt och rådgivning. Mikael Jonsson började på KPMG 2006 inom verksamhetsområdet revision, och har som uppdrag att hålla ihop och leda team i arbetet med kunderna, och hålla i interna och externa kurser i revision. Maria Karléns utmaning som HR-chef består i att skapa förutsättningar för att rekrytera, motivera och behålla de bästa och att se till att alla medarbet­are hela tiden utvecklas. Genom möten med kunder i varierade branscher, internationella kontakter och feedback från Performance Managers är arbetet på KPMG en ständig utvecklingsprocess för medarbetarna.

Vad är det bästa med era roller?
Mikael: – Att vad som helst kan hända under dagen gör att arbetet aldrig blir tråkigt. När jag kommer till jobbet kan jag exempelvis ha planerat en granskning ute hos en kund. Då kan det ringa en annan kund och meddela att företaget har blivit förvärvat av en internationell koncern, vilket innebär att vi måste lägga om planen för resten av veckan.
Maria: – Jag tycker om att få vara med och åstadkomma långsiktiga förändringar inom organisationen, och att ha löpande utbyte med KPMG i andra länder. Vi har till exempel utvecklat vår Performance Development-process och vår medarbetarundersökning i samverkan med andra KPMG-länder, i syfte att ge bättre stöd i arbetet att nå våra mål.

Vad är ni extra bra på i er organisation?
Maria: – Att dela kunskap. Vi har inställningen att ju bredare kunskap vi har, desto mer framgångsrika blir vi. Därför är det naturligt att ha en öppen kommunikation mellan medarbetare i olika roller och att ta hjälp av varandra när frågor dyker upp i kundarbetet.
Mikael: – Näringslivet kontaktar oss när de själva inte räcker till. Därför är kunskap den viktigaste byggstenen i verksamheten och att ständigt hålla medarbetarna uppdaterade om vad som händer inom­ specifika branscher är också jätteviktigt.

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter?
Mikael: – Som ny får du en formell utbildning, sedan blir utvecklingen mer individanpassad. Under många av våra utbildningar samlas medarbetare från KPMG i resten av Sverige och världen, vilket ger möjlighet att nätverka. Genom uppdragen utvecklas du också genom möten med olika företag och verksamheter. Att vi är en internationell organisation­ gör att en del av våra uppdrag sker utomlands. De internationella uppdragen är oftast kundbaserade, men vi har också utbytesprogram som ger möjlighet­ att tillbringa perioder i ett annat KPMG-land.
Maria: – Grundtanken är att varje medarbetare ska utvecklas efter sina intressen. Det kan ske genom att växla verksamhetsområde, att satsa på att leda andra, att gå konsultspåret eller att bli auktoriserad revisor.

Vad kan man ha nytta av för egenskaper och erfar­enheter hos er?
Maria: – Man bör gilla utmaningar och flexibilitet, ha lätt för att lära och sätta sig in i andras situationer.
Mikael: – Det är också en fördel att ha någon erfar­en­het som anknyter till vårt kompetensområde men som kan hjälpa en att förstå våra kunder. Det kan handla om att ha utlandserfarenhet eller att ha jobbat extra till exempel inom ekonomi.