Kreativ problemlösning och ­kollegor över hela världen
10 Dec 2014 kl: 00:00

Kreativ problemlösning och ­kollegor över hela världen

Marie Erikssons fascination för den oöverträffliga metallegeringen började redan under studierna då hon sommarjobbade på Outokumpus forskningscenter i Avesta. I dag är hon processutvecklare inom produktionsenheten på samma ort.

Berätta om din roll!
– Jag ansvarar för att utveckla metoder för vår ämnesslipning. Det är oerhört många processparametrar som ska klicka för att vi ska hitta metoder som gör att vi får en produkt med exakt rätt kvalitéer. Mina arbetsdagar är väldigt varierande. Dagen börjar oftast med ett morgonmöte med de olika teamen för att följa upp det senaste dygnets produktion. Har vi några avvikelser så är det mitt jobb att tillsammans med någon kollega från driften, produktionen eller tekniksidan ta reda på vad som kan ha gått fel. Det rör sig om unika, komplicerade tekniska processer i extrema miljöer, vilket bjuder på många utmaningar.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag gillar problemlösning i team och Outokumpu är duktiga på att ta vara på all den kompetens som finns inom organisationen. På stålverket i Avesta arbetar vi tvärfunktionellt över hela linjen. Trots de senaste årens ekonomiska nedgång och de omorganisationer som följt har Outokumpu ändå förstärkt sin ledar­position genom att köpa upp den tyska konkurrenten Inoxum. Det vittnar om ett starkt engagemang, för det räcker inte med att du har rätt råvaror och rätt utrustning, det är människor som får saker att hända. Och på Outokumpu brinner vi för rostfritt stål.

Vad får Outokumpu att sticka ut bland konkurrenterna?
– Med drygt 16 000 medarbetare världen över är Outokumpu världsledande. Här finns alla möjlig­heter att utvecklas över både verksamhets- och nationsgränser. Bland annat finns det möjligheter till arbetsrotation där du under en tid kan prova på att jobba på en annan enhet någonstans i världen. Företaget är måna om individens utveckling och erbjuder många utbildnings- och karriärmöjligheter. Det är egentligen bara upp till dig att ta ut riktningen och visa vad du går för.