Kontorsforskaren: “Flex- och aktivitetsbaserade kontor är framtiden”
22 Jan 2020 kl: 00:00

Kontorsforskaren: “Flex- och aktivitetsbaserade kontor är framtiden”

AramSeddigh Pressbild

Aktivitetsbaserat kontor och flexkontor – enligt Aram Seddigh, projekt- och förändringsledare på WeOffice samt tidigare kontorsforskare, är detta något vi alla bör bekanta oss med. 

 – Idag måste en organisation anpassa sig mycket snabbare till nya förutsättningar och då krävs en miljö där detta är möjligt. Och de flexibla kontorsmiljöerna erbjuder det, säger Aram Seddigh.

 

Inga egna kontorsplatser

Det som är gemensamt för flexkontor och aktivitetsbaserade kontor är just att ingen medarbetare har en egen plats. Och åsikterna är delade. För vissa är det en jobbig omställning medan andra ser det som en möjlighet. Aram berättar att det finns många föreställningar om hur sådana här miljöer fungerar – eller inte fungerar. Att det till exempel blir omöjligt att hitta varandra när man inte har bestämda platser. 

– Visst, det kan bli ett bekymmer, men gör man kontorsförändringen och projekteringen på rätt sätt behöver inte dessa problem uppstå. Det gäller att göra en noggrann och genomarbetad analys för att förändringen ska bli så effektiv och framgångsrik som möjligt. Efter förändringen ska kontoret vara väldimensionerat, det vill säga att det ska finnas platser åt alla och it-lösningar ska fungera överallt oavsett var man befinner sig, säger Aram och tillägger:

– Dessutom är det viktigt att arbeta med beteendeförändringen hos de anställda. Det är inte bara det fysiska kontoret som ska förändras utan också till viss del medarbetarnas sätt att jobba.  

Skillnaden mellan flexkontor och aktivitetsbaserat kontor

Skillnaden mellan flexkontor och aktivitesbaserade arbetsplatser är att den förstnämnda är en mer homogen arbetsplatspark och den sistnämnda mer varierad. 

– Flexkontor innebär kort och gott att medarbetarna inte har en bestämd plats utan varje morgon väljer sin arbetsplats. Och alla platser är mer eller mindre lika, säger Aram och fortsätter:

– När det kommer till aktivitetsbaserade arbetsplatser har man utgått från vilka aktiviteter medarbetarna gör och utifrån det tagit fram olika typer av miljöer som ska underlätta för medarbetarna att lösa sina arbetsuppgifter. Det kan till exempel vara ett helt tyst rum eller ett rum för kreativt arbete med många stora skrivytor. 

“På många arbetsplatser står skrivborden idag tomma”

Allt fler organisationer går över till dessa typer av arbetsplatskoncept, något som Aram menar gös ur ekonomisynpunkt, ur effektivitetssynpunkt och ur arbetsmiljösynpunkt. 

– På många arbetsplatser står skrivbord tomma idag. På grund av den tekniska utvecklingen jobbar medarbetare från andra platser och rör på sig mer jämfört med förr. Och då frågar sig många arbetsgivare om det inte går att använda ytorna på ett bättre sätt, säger Aram och fortsätter: 

– Samtidigt måste organisationer idag kunna anpassa sig till nya förutsättningar mycket snabbare än tidigare. Och då är sådana flexibla arbetsplatslösningar bra. 

“Idag är balansen mellan privatliv och jobb jätteviktig”

Trenden av flexibla arbetsplatser tror Aram kommer fortsätta utvecklas även framöver. 

– Vi har alltid strävat efter flexibilitet och omvärlden ställer idag ett högre krav på just det. Dessa trender är inte bara företagsdrivna utan också medarbetardrivna – idag är balansen mellan privatliv och jobb jätteviktig. Det har till exempel nästan blivit kutym att man ska kunna jobba hemifrån ibland. 

“I framtiden kommer vi använda teknik som läser av våra tankar”

Ännu längre fram, om sisådär 50 år, tror Aram att vi kommer att ha integrerat ai mycket mer inom arbetet. Han tror att vi till exempel kommer att kunna använda tekniker som läser av våra tankar. 

– Istället för datorer och mejl kommer vi använda teknik som läser av våra tankar. Vi kommer inte behöva skriva ner saker med hjälp av tangenter utan vi behöver bara tänka det vi vill skriva och tekniken författar det åt oss. I stället för mejl kommer vi alltså skicka tankar mellan oss, säger Aram och tillägger: 

– Jag tror att vi inom de närmsta 10–15 åren kommer att genomgå en lika stor förändring som under 90-talet när vi gick från pappersarbete till datorarbete. Det är en jättespännande utveckling vi har framför oss.