11 Maj 2011 kl: 00:00

Kontoren som gör dig sjuk

Öppet kontorslandskap, flexibelt arbete utan skrivbord eller eget rum med en dörr som går att stänga – hur din arbetsplats ser ut påverkar din hälsa. Det visar en ny avhandling, framtagen av arkitekten och forskaren Christina Bodin Danielsson. Genom både enkäter och djupintervjuer har hon fått information om hur 491 personer på 26 olika företag eller storkoncernavdelningar upplever sin arbetsmiljö. Resultatet förvånade henne.
– Jag trodde att de som inte har någon egen arbetsplats på sitt jobb skulle må sämst av alla, att stressen skulle vara högst hos dem. Men det visade sig att flexkontoret tillsammans med cellkontoret – att ha eget rum – är den bästa kontorstypen av alla, trots att de egentligen är varandras motsatser.

Ett flexkontor är alltså ett kontor utan fasta platser, men med många gemensamma ytor och rum att utnyttja. En person som jobbar i flexkontor har stor egenkontroll över sina dagar och kan välja var han eller hon vill sitta. Det uppskattas.

Jobbar man däremot i kontorslandskap är risken stor att hälsan påverkas negativt av arbetsmiljön. Allra sämst är de mellan­stora kontorslandskapen med 9 till 24 platser. Där finns varken anonymiteten i att kunna gömma sig bland hundratals andra medarbetare, eller den starka gemenskapen som kan finnas i ett kontorslandskap med upp till nio platser.
– Min erfarenhet är att valet av kontorstyp bygger på väldigt krassa, ekonomiska beslut. Rent ekonomiskt finns det en poäng med att låta sina medarbetare sitta i kontorslandskap. Att bygga cellkontor är ju bra mycket dyrare, säger Christina.

 

Hennes avhandling visar också att även kontorets utseende påverkar medarbetarnas hälsa.
– När man pratar om arbetsmiljö tänker man oftast mest på funktionalitet, sen antar man att allting är löst. Men när jag djupintervjuade några anställda och bad dem prata om den fysiska miljön, då tog de ofta upp de rent estetiska aspekterna. Jag tror att det är viktigt att förstå att det här inte är en lyxfråga. Medarbetarna bryr sig. Och hur kontoret ser ut påverkar deras arbete.

 

 


1. Stäng in dig i ett par hörlurar med hög musik. Eller ingen musik alls – lurarna är ändå en tydlig stör-ej-markering.

2. Härarbeta där du gör det bäst – om du finner lugnet och koncentrationen på kafé eller hemma vid köksbordet är det där du ska sitta.

3. Prata med kollegorna om att du inte kan jobba i den snackiga miljön. Sätt upp regler, till exempel tysta tider eller en tillgänglighetsskylt med rött, grönt och gult ljus som visar om du kan tänka dig att bli avbruten
i ditt jobb eller inte.