Konsten att ge feedback: hur gör man?
27 Okt 2021 kl: 00:00

Konsten att ge feedback: hur gör man?

Feedback är intimt kopplat till inlärning, och ingen inlärning sker om man inte tar in ny information efter att man interagerat med världen. Som det kända citatet lyder:

Definitionen av galenskap är att göra samma sak gång på gång och förvänta sig ett annat resultat.”

Bra feedback, vare sig det kommer från sina egna tankar & reflektioner eller från en annan, är på ett sätt motsatsen till galenskap, då det hjälper en att hålla sig adaptiv till en värld som förändrar sig runt en. De mest lyckliga personerna har visat sig ha större psykologisk flexibilitet, en egenskap där de kan tänka om ofta och vara förändringsbara. Där de snabbt kan ta in och skrida till handling på plötslig ny information från omgivningen. En form av ödmjukhet att de inte är färdiglärda och alltid kan växa.

I motsatta sidan av spektrumet finns det en form av rigid personlighet som blir arg eller rädd om någon har åsikter om hur den gör någonting. Denna person går igenom livet rädd för att göra något fel eller fylld av dum stolthet i form av “Jag minsann gör det rätt, och alla andra är idioter”.

Positiv feedback är viktig just för att det gör folk glada och hjälper dem att göra mer av det som fungerar bra för dem. Negativ feedback är dock också viktig, för om den undanhålls i en kritisk situation kan mottagaren inte få den varning den behöver för att justera ett beteende innan konskevenserna blir för stora. En form av beskydd i ett tidigt stadie som hindrar personen att begå samma misstag fast ännu större med ännu större konsekvenser i framtiden. 

Gällande feedback på arbetsplatsen kan man enkelt säga att om feedbacken inte är kopplad till prestationen vid inlärning så är det dålig feedback. På konstutbildningar har man sett att de elever det går bäst för i framtiden är de som aktivt under inlärningen av sitt yrke söker feedback på sina konstverk, som är hungriga att se andras reaktioner och synpunkter på deras arbete.

 

Highlighta det positiva!

Människor lär sig bäst när de är är lagom avslappnade och den parasympatiska delen av nervsystemet har tillräckligt hög aktivitet. 

Om du verkligen vill att någon ska växa ska du observera vad den gör bra och berätta det för personen. Vi lär oss mest när någon annan uppmärksammar vad som går bra för oss och ber oss kultivera det ännu mer. Det är en av de bästa typerna av feedback, där en person gör en annan medveten om vad den gör bra, så att personen kan få större förståelse för sina styrkor, prestationer etc

Men det finns ett vanligt fel många gör här. Det viktiga är att undvika att hamna i “du är så smart”-fällan, vilket är den feedback som visat sig göra folk mindre benägna att utvecklas. Detta för att om du beskriver en person med en stämpel kan det göra att personen fastnar i den stämpeln. Folk som tänker att de är smarta, och gärna vill behålla den självbilden har visat sig vara sämre på att lära nytt då de inte vågar experimentera lika mycket. Experimentation har nämligen risken att ge tokigt utfall, och då kanske man inte anses smart längre?

Det mer effektiva sättet när någon gör något bra är att påpeka vad personen gjorde som ledde till det resultat som var så bra. Om du gör det då belyser du något som redan finns inom personen, så hon kan lägga märke till det och förankra det. Det hjälper henne att återskapa detta senare och förfina sin process med tiden.

Sammanfattningsvis så kommunicera tydligt att det är processen du ger feedback på, och att personen är precis lika bra som den är. För bra feedback är kopplat till att förfina en process som har ett resultat i slutändan.

 

Expert vs nybörjare

Om någon är nybörjare kan denne bli överväldigad av feedback, så där är det bättre att ge mindre mängd feedback och gärna berätta supertydligt vad det är personen kan göra bättre. Om någon däremot är mer erfaren eller en expert då kan man ge mer nyanserad, abstrakt och tuffare feedback.


3 Snabba Tips: Hur man ger bra feedback

Bra feedback innehåller tre saker:

  1. Det är Praktiskt, dvs det är kopplat till något som personen kan utföra, det går att ta på. 
  2. Objektivt. Feedbacken är riktad till en uppgift, inte till personen.
  3. Specifikt. Innehåller specifika exempel på vad som är bra eller dåligt

Fraser du kan (nästan) kopiera rakt av

Här är en fusklapp du kan kopiera rakt av som innehåller alla tre komponenter:

När du gör ___ så skapas ______ (bra grej) härborta.
När du gör X så skapas det positiva/negativa resultatet på Y.

Om du gör ____ på det här sättet, så kommer det leda till _____ (denna bra grej).