Kompetens är grunden för­ utveckling och karriär
16 Dec 2014 kl: 00:00

Kompetens är grunden för­ utveckling och karriär

På mindre än 20 år har Telia­Sonera växt från att vara lokala operatörer till att bli Europas femte största koncern. I dag har TeliaSonera verksamhet i närmare 30 länder i Norden, Baltikum och Eurasien. I koncernen är mångfald en naturlig del av rekryteringsprocessen och många team består av medarbetare med olika bakgrund, kön, ålder och etnicitet, vilket skapar en dynamisk arbetsmiljö och utgör en plattform för innovation och ständig förnyelse.
– Där alla tänker lika blir inte mycket tänkt, säger Maria Westerlund, ansvarig för Talent Management, med glimten i ögat.

”Där alla tänker lika blir inte mycket tänkt”

Kompetens i fokus
När TeliaSonera rekryterar är det kompetensen som står i fokus, förklarar Maria Westerlund. Som ett led i att hitta nya talanger och samtidigt hjälpa akademiker med utländsk bakgrund att få in en fot på den svenska arbetsmarknaden deltar TeliaSonera sedan några år tillbaka i Diversity Challenge, ett mångfalds­program som drivs av Academic Search. Mohamed Haswe, med arbetslivserfarenhet från Syrien och magisterexamen från KTH, sökte till programmet och valdes i tuff konkurrens ut till en sex ­månader lång praktiktjänst som Offering Specialist. När praktiken närmade sig sitt slut sökte sig Mohamed Haswe vidare inom bolaget och arbetar i dag som Process Development Specialist.
– Jag trivs väldigt bra. Dels känner jag att jag har mycket att bidra med då jag tidigare arbetade inom telekom i ­Syrien, men har också mycket att lära. Här finns duktiga specialister med lång erfarenhet och en öppen kultur där alla är måna om att dela med sig av sina kunskaper.

Ger människor möjligheter
– Att ha rätt kompetens och dessutom kunna bidra med ett tredje språk är mycket värdefullt för oss som företag. Inte minst inom vissa roller där vi dagligen möter kund, som i kundtjänst och butik.
Likheterna mellan oss människor är oftast större än olikheterna, är min erfarenhet, säger Maria Westerlund. Det grundläggande för din utveckling och karriär är alltid din kompetens, dina personliga egenskaper och din motivation.