Kommunikativ ledare sätter medarbetarna i fokus
6 Okt 2014 kl: 00:00

Kommunikativ ledare sätter medarbetarna i fokus

Daniel Carlsson har haft en omväxlande karriär under sina 17 år på det internationella hyg­ien- och skogsindustriföretaget SCA. I dag arbetar den forne maskiningenjören som gruppchef på IT-avdelningen och levandegör en företagskultur som bygger på respekt, ansvar och högklassighet.

Berätta om din karriärresa!
– Jag inledde min karriär på SCA som konstruktör inom forsknings- och utvecklingsavdelningen och fortsatte sedan som maskinprojektledare. Då jag önskade få mer erfarenhet av själva produktionen valde jag att fortsätta karriären på SCAs fabrik i Falkenberg som tillverkar TENA inkontinensprodukter och Libero blöjor. Några år senare bytte jag till produktutvecklingsavdelningen, där jag drev en rad utvecklingsprojekt. Min första linjechefsroll var som kvalitetschef på fabriken i Falkenberg och i dag jobbar jag som gruppchef på IT-avdelningen. Under mina år på SCA har jag skaffat mig en bred kompetens genom att låta passion och nyfikenhet styra mina karriärval.

Vad innebär din nuvarande roll?
– Jag leder gruppen Workplace & Collaboration Support. Vårt team, som är baserat i Göteborg och Stockholm, ger support till organisationen och hittar lösningar på problem som uppstår när det gäller datorer och andra kommunikationsverktyg som mobiltelefoner och video.

Hur får du dina medarbetare att blomstra?
– Min filosofi är att sätta medarbetarna i centrum och se till att de har förutsättningar att göra ett bra jobb. Det innebär att sätta sig in i hur varje medarbetares vardag ser ut, hjälpa dem att prioritera och vara tydlig med vad som förväntas av var och en. SCAs ambition är att alla medarbetare ska nå sin fulla potential genom att i dialog med sin chef driva sin egen utveckling. Under utvecklingssamtalen sätter vi kort- och långsiktiga mål. På SCA är det din ambition, inställning, driv och prestation som är avgörande. Företaget bistår med möjligheter, utmaningar och det stöd du behöver, exempelvis i form av utbildning, nätverk och mentorskap.

Vad var det som lockade dig att bli chef?
– Dels brinner jag för att skapa relationer och stötta andra i deras utveckling dels vill jag kunna påverka och förändra. Jag har haft en mängd inspirerande chefer under min tid på SCA och har tagit godbitarna från deras ledarskap och skapat en öppen och kommunikativ ledarstil som passar min personlighet.