10 Jun 2014 kl: 00:00

Kommunikationen i fokus hos Akademiska Hus

Kristina Korsgren, HR-direktör, och Cecilia Nielsen, kommunikationsdirektör, är överens om att deras samarbete inom Employer Branding är en framgångsfaktor.
– Det handlar om att arbeta med både yttre och inre attraktivitet och där har både HR och Kommunikation en roll att spela.

På Akademiska Hus är Employer Branding ett gemensamt uppdrag för HR- och kommunikationsavdelningen.
– Vi driver förstås olika typer av aktiviteter inom våra specialistfunktioner men jobbar mycket tillsammans och stämmer av med varandra, säger Kristina.
– Många frågor på respektive område flyter in i varandra och då är det en stor fördel att vi ”äger” Employer Branding-området tillsammans och har ett fungerande samarbete. Ett lyckat Employer Branding-arbete är en mix av intern och extern kommunikation, menar Cecilia.

Fastighetsbranschen är inne i en förändringsfas, där Akademiska Hus är i framkant.
– Vi jobbar mycket med ny teknik i våra fastigheter och miljöarbete är en viktig del. Akademiska Hus bygger och förvaltar kunskapsmiljöer för utbildning, forskning och innovation. Det innebär allt från att bygga avancerade laboratorier till att i nära samverkan med våra kunder planera hela campusområden, berättar Cecilia.
– Vi bygger och förvaltar helt fantastiska byggnader. Vårt arbete stärker Sverige som kunskapsnation och det är något vi är väldigt stolta över. Vi har en projektportfölj på cirka 25 miljarder vilket innebär en spännande resa att vara med på som medarbetare, säger Kristina.

Kristina menar att Employer Branding ytterst handlar om att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare, något som kräver olika aktiviteter inom olika målgrupper, hon förklarar:
– Det är viktigt att titta utanför branschen och vara medveten om hela kedjan, vad kan vi till exempel göra för att stimulera ungdomar och få dem att söka sig till en teknisk utbildning? Ett annat exempel är att vi i Stockholm har startat ett studentprogram där studenter kan komma in och göra praktik hos oss under sin utbildning.

– Vi gör mätningar där vi tittar på vad som uppskattas hos en arbetsgivare för att möta våra medarbetares krav och önskemål, säger Cecilia.
Kristina och Cecilia är överens om att fokus på medarbetarna är viktigt för ett framgångsrikt Employer Branding-arbete.

– Vi stämmer av hur våra medarbetare trivs genom olika undersökningar, senaste resultatet visade att stimulerande arbetsuppgifter, stora utvecklingsmöjligheter i projekten och ett gott arbetsklimat är faktorer som får oss att sticka ut, berättar Kristina.

– Kompetensutveckling för våra medarbetare är något vi satsar på. Vi står också för något mer än att vara vilket fastighetsbolag som helst, vi har en speciell nisch och vi skapar samhällsnytta med vårt arbete och det vet vi att våra medarbetare uppskattar, säger Cecilia.