19 Dec 2014 kl: 00:00

Kommunikation är nyckeln i Bravidas ledarskapsfilosofi

Med ryggsäcken fylld av HR-intryck från allt från bankvärlden till säkerhets- och bemanningsbranschen var Bravida och Ingrid Sjöbeck en perfekt matchning. På Bravida har hon ett spännande uppdrag att utveckla såväl medarbetare som branschen i stort.

Berätta om din roll på Bravida!
– Jag är HR-direktör för Bravidakoncernen samt HR-chef för Division Stockholm. Det innebär ett samordningsansvar för alla slags HR-frågor och kontinuerlig kontakt med våra andra HR-chefer i våra andra divisioner. Just ledarskapet är något som prioriteras högt på Bravida och vi har vår egen Bravidaskola, där fokus läggs på ledarskapet, arbetsmiljöfrågor samt lagstadgade och praktiska utbildningar.

”Det finns inget formulär att följa till det perfekta ledarskapet”

Varför är ledarskapet så viktigt för er?
– Främst eftersom det är ledarna som sätter nivån för hela verksamheten, ett bra och tydligt ledarskap underlättar för hela Bravida. Vi utför tjänster, vilket gör ledarskapet extra viktigt för att få alla Bravida-medarbetare att dra åt samma håll. Det finns inget formulär att följa till det perfekta ledarskapet, det är individuellt och kommunikationen med varje medarbetare går inte att underskatta.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
– Som jag nämnde tidigare tror jag väldigt mycket på att vara kommunikativ och informativ, vilket jag försöker implementera i mitt eget ledarskap. Att mina medarbetare vet vad vi gör och kanske framför allt – varför vi gör det. Sedan är det viktigt för mig att delegera uppgifter till mina medarbetare så att de får chansen att utvecklas i karriären. Allt detta tror jag skapar en roligare arbetsplats och leder till att vi som företag gör ett bättre jobb.

Vad är din största utmaning som ledare?
– Jag skulle gärna se att branschen i stort innehåller fler kvinnor. Installationsbranschen är konservativ och mansdominerad så jag ser gärna att vi går i bräschen för en förändring. Jämställdheten på ledarnivå är viktig men mest jobb finns nog att göra med att påverka fler kvinnor att utbilda sig inom installation. Vi arbetar exempelvis med KTH och Chalmers och vill marknadsföra Bravida och branschen som i dag handlar nästan uteslutande om teknik, vilket är viktigt att kommunicera