19 Dec 2014 kl: 00:00

”Kommunen är inne i ett väldigt spännande skede”

Täby kommun vill till år 2030 växa med 10 000 nya bostäder. För att detta ska vara möjligt krävs en helt ny stadsplanering och utbyggd infrastruktur. Som planarkitekt och projektledare befinner sig Christine Forsberg mitt i händelsernas centrum.

Vad var det som lockade med Täby kommun?
– Det som lockade mest är att kommunen är inne i ett spännande skede. Täby växer och vill bygga nya bostäder, verksamheter och infrastruktur samtidigt som halva Täby ska bevaras grönt. Det är jättespännande att få vara med och forma samhället. Jag har jobbat på Länsstyrelsen och i en annan kommun tidigare så jag kände mig hemma i det offentliga.

Vilka utmaningar möter du?
– Den stora utmaningen är att vi går in i en ny fas där vi planerar mer stadsmässigt och då vill bygga genomtänkt och hållbart. Utmaningen ligger i komplexiteten i frågan. Jag lär mig något nytt varje dag i arbetet med bland annat miljöfrågor, teknik, ekonomi och gestaltning. Det gäller att vara nyfiken, ödmjuk och ha en dialog i det som är tyckande och tänkande vilket är utmanade men väldigt givande.

Berätta om ett tillfälle du var stolt över Täby kommun!
– Ett exempel är när vi höjde friskvårdspengen. Jag tycker att det andas en modern arbetsgivare som inte tänker kortsiktigt utan vet att det gynnar både arbetstagaren och arbetsgivaren. Jag har fått många vänner genom jobbet och sitter med i styrelsen för Komik, vår kultur och idrottsförening. Den är till för alla anställda inom kommunen och vi anordnar en rad olika arrangemang varje år.

Vad är ni riktigt bra på i er organisation?
– Jag tror att styrkan ligger i bredden på arbetsuppgifter och att du får arbeta väldigt fritt med mycket eget ansvar. Sedan vet jag att vi arbetar noggrant med det vi tar fram. Vi står inför en enorm utmaning med alla pågående projekt, som att bygga en ny regional stadskärna och bygga ut Roslagsbanan. Att vi är ett tight gäng på en lagom stor arbetsplats där vi hjälper varandra gör att man lär sig mycket.