Kommer du att få jobb?
26 Nov 2010 kl: 00:00

Kommer du att få jobb?

Pluggar du till arbetsterapeut, yrkeslärare på gymnasiet, psykolog, sjukgymnast eller tandläkare? Grattis! Om fem år kommer det råda personalbrist inom dessa yrken. Även apotekare, arbetsförmedlare, civilekonomer, civilingenjörer, jurister, grundskolelärare, lärare för gymnasiets allmänna ämnen, läkare och veterinärer går en ljus framtid till mötes. Däremot kommer du få en tuffare match om jobben om du vill bli bibliotekarie, kommunikatör och samhällsvetare. Det framgår av Sacos årliga skrift Framtidsutsikter som publiceras idag.

Men basera inte hela din framtid på detta.
− Man ska komma ihåg att prognoserna är kvalificerade gissningar. Exakt hur det ser ut om fem år är omöjligt att förutse, säger Ossian Wennström, Sacos arbetsmarknadsexpert, och fortsätter:
− Det är heller inte alltid så att ett bristyrke är det bästa långsiktiga valet. Att det råder brist kan ju bero på dåligt löneläge och arbetsförhållanden som inte är så attraktiva.
Sacos ordförande Anna Ekström tillägger att du bör tänka över vad du vill jobba med, inte bara var det kommer finnas jobb:
− Det är viktigt att tänka långsiktigt. En akademisk utbildning är en investering för livet och då ska man välja med både hjärta och hjärna, säger hon.

Här är hela listan:

Brist
Med brist på arbetskraft menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler jobb än utbildade och att arbetsgivarna har rekryteringsproblem. Möjligheterna att få jobb är därmed mycket goda.

Arbetsterapeut
Brandingenjör
Cytodiagnostiker
Gymnasielärare i yrkesämnen
Högskoleingenjör
Kiropraktor
Lärare/Forskare vid
universitet och högskolor
Psykolog
Receptarie
Reservofficer
Sjukgymnast
Socionom
Språkyrken*
Tandläkare

Balans
Med balans menas att det om fem år antagligen kommer att råda balans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft och att det kommer att finns ungefär lika många utbildade som det finns arbeten. Möjligheterna att få jobb kommer därmed att vara goda.

Agronom
Apotekare
Arbetsförmedlare
Arkitektyrken
Arkivarie*
Audionom
Biomedicinsk analytiker
Civilekonom/Ekonom
Civilingenjör
Datavetare
Dietist
Fysiker
Jurist
Jägmästare
Kemist
Lantmästare
Logoped*
Lots
Läkare
Lärare i grundskolans senare
år/Lärare i grundskolans
tidiga år/Gymnasielärare
allmänna ämnen
Matematiker
Miljö- och
hälsoskyddsinspektör
Miljövetare
Personalvetare
Sjukhusfysiker
Sjöbefäl
Skogsmästare
Skolledare
Systemvetare
Studie- och yrkesvägledare
Tandhygienist
Veterinär

Överskott
Med överskott på arbetskraft menas att det om fem år antagligen kommer att finnas fler utbildade än det kommer att finnas jobb. Det kan därmed vara svårt att få jobb och än svårare att få en varaktig tjänst och relevanta arbetsuppgifter. Överskott innebär vanligen risk för arbetslöshet.

Beteendevetare
Bibliotekarie*
Förlagsredaktör*
Geovetare
Hälsovetare
Kommunikatör*
Kultur- och Turismyrken*
Museiyrken*
Optiker
Samhällsvetare

Ladda ner hela rapporten här: http://www.saco.se/upload/Dokumentarkiv/Skrifter/2010_framtidsutsikter2015.pdf