4 Dec 2017 kl: 00:00

”Kommer behöva sparka män i varje bransch”

Varför är det så viktigt att män får sparken?

— I vårt samhälle är det makt och pengar som styr och det är när vi sparkar stjärnsäljaren, han som drar in stora pengar till bolaget men som alla kvinnor är rädda för att vara ensamma med, som vi visar att vi menar allvar. Hur många toppsäljare slutade innan de fick chansen att visa vad de gick för och vilka vågade aldrig börja på grund av att männen som begått övergrepp får stanna? Jag tror att vi kommer behöva sparka män i varje bransch och i varje stort företag på ett förödmjukande sätt för att vi ska lära oss att det får konsekvenser.

På ett förödmjukande sätt, hur menar du då?

— Jag har läst så många reportage där män i maktpositioner i efterhand fått försköna sina uppsägningar med citat om att gå vidare till nya utmaningar, när det egentligen handlat om att de fått sparken för att de betett sig illa. Vi måste börja vara tydliga med varför en person får gå. Vi måste kunna påpeka att personen i fråga, oavsett hur inkomstbringande eller geniförklarad han är, har betett sig på ett sätt som inte är förenligt med det samhälle vi lever i och därmed inte heller på sin arbetsplats.

Vad kan män själva göra i det här läget?

— Först och främst: vara tysta och lyssna. Det här är inte en mansrörelse. Nu får ju jag utrymme här men hade en kvinna sagt det jag säger, hade hon blivit stämplad som manshatare och ansvaret för det ligger också på oss män. Vi måste prata med andra män om normer och privilegier och reflektera kring vad vi säger och gör. Patriarkatet kanske inte faller nu men ju mer vi ifrågasätter det, desto närmare kommer vi en frigörelse även för oss män.