Klimatarbete och affärer går hand i hand på AkzoNobel
22 Maj 2017 kl: 00:00

Klimatarbete och affärer går hand i hand på AkzoNobel

AkzoNobel är ett av världens största färg- och kemiföretag. Som många stora industriföretag är de väl medvetna om att framtiden hänger på förmågan att skapa mer värde för mindre resurser. Det handlar om att hitta innovativa lösningar och att använda hållbar energi och förnybart material. För att lyckas krävs bästa möjliga förutsättningar tillsammans med leverantörer, kunder och medarbetare. Ju närmare konsumenten man kommer – desto viktigare är det att varumärket är kopplat till mjukare värden, menar Johan Widheden, hållbarhetsexpert på AkzoNobel.

Vad har du gjort tidigare i livet och vad jobbar du med i dag?

– Jag är utbildad elektroingenjör på Chalmers. Miljö och natur har alltid varit ett stort intresse för mig och när jag skulle välja inriktning mot miljö kom en ny kurs om miljömätteknik. Parallellt med denna läste jag också Livscykelanalys (LCA), vilket skulle komma att prägla min karriär. Jag jobbade sedan som konsult och utredde miljöprestanda för produkter från olika branscher. Det var också inom LCA jag fångades upp av AkzoNobel. Sedan 2002 har jag varit med och utvecklat många av de processer som finns för att driva företaget i hållbar riktning. I dag är min främsta uppgift att utbilda och se till att folk har kunskap, möjlighet och engagemang att jobba i en hållbar riktning. Vi har en stark förankring i högsta ledningen där alla är medvetna om det högre syftet.

Vad betyder ett högre syfte för dig?

– För mig handlar det om samhällsansvar. Jag känner ett ansvar för vår natur och att inte förstöra den för andra, det är grundläggande för mig. Ibland rynkar folk på näsan när jag berättar att jag jobbar med hållbarhet inom ett kemiföretag. Men jag menar att det är just här som jag kan göra nytta. Om jag kan få folk att förstå så växer engagemanget och kunskapen. Och det har hänt jättemycket! Hela området utvecklas hela tiden. 

Varför är det viktigt för företag att ta ett samhällsansvar?

– Stora företag drivs av sina affärer. Aktiebolag har en skyldighet mot aktieägare och anställda att gå med vinst. För att lyckas långsiktigt måste dock företag förhålla sig till samhällsutvecklingen och dess påverkan på företagets förutsättningar. Man måste skapa trovärdighet gentemot sina kunder och konsumenter. Hållbarhetsarbete är därför en långsiktig planering och kan handla om långsiktig tillgång till råvaror, framförhållning kring lagstiftning, locka kompetent personal, hitta nya marknader och att bygga varumärke. Det handlar om att se riskerna och möjligheterna för företaget och samtidigt verka för ett bättre samhälle långsiktigt.

Vilka är fördelarna med att jobba på ett företag som har ett högre syfte parallellt med att bara tjäna pengar?

– Jag skulle inte kunna jobba för ett företag som inte arbetar med hållbarhet på allvar. Det är roligt att som talesperson för AkzoNobel i Norden verkligen ha på fötterna. Samtidigt som jag har många engagerade medarbetare så kan det dock vara svårt att förklara affärsvärdet så att folk agerar. Då menar jag inte bara de som har ett inre engagemang, utan alla. Och det finns ett äkta engagemang här. Mycket har hänt under de år som jag jobbat här – från att göra det som lagen kräver till att vi har många processer på plats och arbetar proaktivt gentemot leverantörer och kunder, och i våra produktportföljer.

Har du några konkreta exempel från din arbetsvardag som tjänar ett högre syfte?

– Vi är med i Hagainitiativet, ett nätverk med 15 stora svenska företag som vill visa att proaktivt klimatarbete och bra affärer går hand i hand. I nätverket finns bara ett företag från varje bransch. Målet är att bli klimatneutrala år 2030 och det är att gå lite fortare än övriga företag. Att sätta detta mål skapar ett visst ansvar – det känns bra att våga lite längre.