10 Jun 2014 kl: 00:00

”Jobbar med Sveriges roligaste projekt”

En pendeltågstunnel ska byggas under ­Göteborg, med två helt nya stationer i staden och en ny stations­del vid centralstationen. Med byggstart om ungefär tre år och trafikstart 2026 är Väst­länken ett omfattande projekt som beräknas kosta 20 miljarder enligt 2009 års prisnivå.

Erik Lööv är projektledare och arbetar som projekteringsledare för den nya stationen Korsvägen. Tillsammans med tekniska experter och representanter från Göteborgs Stad, Västtrafik och andra intressenter arbetar han fram en plan för projektet.
– Göteborg växer stadigt och centralstationen är överbelastad. Mer biltrafik är ohållbart ur miljösynpunkt, därför är det viktigt att satsa på pendeltågstrafiken.

Som anställd inom verksamhetsområdet Stora projekt inom Trafikverket har Erik Lööv nyligen tillsammans med sina kollegor avslutat projektet BanaVäg i väst, där de byggde ut dubbelspår och fyrfältsväg mellan Göteborg och Trollhättan. Efter att ha börjat på Trafikverket 2009 arbetade Erik Lööv med projektet i fyra år. Långa processer är vanliga inom verksamhetsområdet, där välkända projekt som Förbifart Stockholm, Citybanan och Hallandsåsen ingår.

– Eftersom processerna är långa och utmanande gäller det att ha en tydlig målbild. Men projekten består också av många delmål som är tillfredsställande att klara av.
Trafikverkets samhällsuppdrag är en viktig anledning till varför Erik sökte sig till organisationen.

– Under arbetet med BanaVäg i Väst var det roligt att se hur orterna längs med sträckan utvecklades och blev mer attraktiva. I vårt pågående projekt Västlänken kommer det att bli ­spännande att se hur staden utvecklas runt omkring de nya stationerna och hur fler människor kan pendla till och från Göteborg. Det känns roligt att vara med och bidra till samhällsutvecklingen, säger Erik Lööv, och tillägger att variationen i arbets­uppgifterna också får honom att trivas och utvecklas på jobbet.

– I den här typen av projekt måste vi ta hänsyn till allt från arkitektur till bergssprickor och grund­vatten. Allt möjligt hamnar på mitt bord som projektledare. Utmaningen för mig är att inte grotta ner mig för djupt i någon fråga, utan lämna över ansvaret till konsulter och specialister, för att själv kunna ta ett steg tillbaka och behålla en helhetssyn på projektet. I ett team är det viktigt att respektera varandras kompetenser.

Erik Lööv tycker att ett tydligt ledarskap är känne­tecknande för Trafikverket.
– Som medarbetare har vi ett stort personligt ansvar, men också stöd i form av ett mentorsprogram och stora utbildningsmöjligheter. Det finns en stor rörlighet i organisationen och man uppmuntras att vidareutvecklas för att ha fler ben att stå på, till exempel genom ledarskapsutbildningar.

Erik Lööv var medveten om att Trafikverket har ett stort samhällsansvar innan han började i organisationen. Men han blev ändå överraskad över exakt hur stor möjlighet Trafikverket har att påverka samhället.
– Vi arbetar med stora, omtalade projekt som är avgörande för framtiden, vilket är något av det roligaste man kan göra.