10 Jun 2014 kl: 00:00

Jobba i internationell miljö på Riksbanken

En annons för en tjänst som forskningsassistent blev Erik von Schedvins väg in på Riksbanken. Efter att ha varit tjänstledig i fyra år för att studera finansiell ekonomi i Nederländerna, med en termin som gäststudent vid amerikanska centralbanken (Fed), återvände han till Riksbanken som forskare år 2012. Här arbetar han i en internationell miljö där han känner stor frihet genom att själv få bestämma inriktningen för sin forskning och kunna anpassa sitt schema efter familjelivet.

Som en av de statliga myndigheterna med flest disputerande medarbetare är Riksbanken en kunskapsintensiv organisation. Samarbete med utländska centralbanker, universitet och möjlighet för medarbetarna att arbeta utomlands ger arbetsplatsen en stark internationell prägel.
– Vi uppmuntras att under perioder göra utbyte på andra centralbanker. De senaste åren har vi till exempel haft kollegor som arbetat på Fed, Bank of England och IMF. Genom det internationella samarbetet kan vi vara en centralbank som använder oss av de senaste analysverktygen. Analyserna som genomförs på Riksbanken står sig väl internationellt, vilket jag ofta får höra när jag träffar kollegor från andra centralbanker, säger Erik von Schedvin, och tillägger att han ofta tar hjälp av utländska kollegor i sitt arbete.

– Jag driver åtta olika forskningsprojekt där jag samarbetar med andra forskare på Riksbanken, olika universitet och forskare från andra länder. Senast hade jag telefonkonferens med kollegor som jobbar i England och Belgien.

Erik von Schedvin har alltid haft ett intresse för samhällsekonomi och tycker om att arbeta med komplexa problemställningar. Han beskriver sitt arbete som självständigt, kreativt och utmanande. Och väldigt roligt.
– Jag har stor frihet att själv formulera frågeställningarna för mina forskningsprojekt.  Projekten kräver att jag är kreativ när jag ska komma fram till rätt forskningsmetod. Ingen dag är den andra lik. Mitt tips till studenter som snabbt blir rastlösa av att arbeta med standardiserade arbetsuppgifter är att överväga forskaryrket, säger Erik von Schedvin, och tillägger att stämningen på Riksbanken är öppen och prestigelös men fokuserad.

– Det är hård konkurrens om tjänsterna på Riksbanken och gemensamt för de som arbetar här är att många är ambitiösa och målmedvetna. På forskningsenheten väljer vi våra egna forskningsprojekt vilket jag tycker bidrar till att man känner engagemang. Dessutom har vi en bra mix av medarbetare, med stor spridning när det gäller kön, ålder och akademisk bakgrund. Vi har också en hel del medarbetare från andra länder, till exempel USA, Italien, och Kina.

Ekonomistudierna i Nederländerna och tiden på amerikanska centralbanken har varit viktiga inslag i Erik von Schedvins utveckling. I framtiden åker han gärna utomlands igen.
– Inom Riksbanken kan man välja antingen specialistspåret eller chefsspåret som utvecklingsväg. Jag är mest sugen på att specialisera mig och hoppas på att i framtiden kunna arbeta en längre tid internationellt vid någon annan centralbank, internationell organisation, eller universitet.