Jenny släcker tekniktörsten på Toyota
18 Jun 2014 kl: 00:00

Jenny släcker tekniktörsten på Toyota

När Jenny Sjölin pratar om sitt arbete på Toyota börjar man undra vad hon inte gör där – men det verkar vara det hon älskar med jobbet.

Kan du beskriva ditt jobb?

– Jag jobbar på Europastaben på Toyotas Marketing & Sales-avdelning. Här arbetar vi med våra dotterbolag och återförsäljare över hela Europa. Kort sagt har jag övergripande ansvar för all vår externa online-närvaro och den digitala externkommunikationen via vår e-handel och våra webbar, sociala medier, kundportaler och mobila applikationer.

Vad gör du rent konkret?

– Jag ansvarar för strategi, alltså vad vi ska göra och var vi ska göra det; för taktik, alltså hur och när vi ska göra det; och för själva genomförandet. Jag är väldigt operativ, men har ett team på fyra personer vid min sida. En viktig uppgift vi har är att utbilda våra dotter­bolag och återförsäljare så att de kan ta vid på sina marknader.

Vilket har varit ditt mest spännande projekt på Toyota?

Det var när jag 2011 själv drev införandet av sociala medier på Toyota. Jag gjorde allt från att analysera och bestämma vilka kanaler vi skulle ­finnas med i till att rent operativt producera texter och dylikt. Och så utbildade jag drygt hundra personer från de europeiska dotterbolagen om sociala medier. I dag finns vi på Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, SlideShare och YouTube.

Har du några tips till de som är i början av -karriären?

– Utgå från det du tycker är kul att göra, inte bara vad du är bra på – då ger du dig själv utrymme att utvecklas. Och våga mycket.

Har du själv vågat mycket?

– Ja, jag har tagit massor med risker. Jag har gått från fast tjänst till konsultliv och lämnat trygga kompetensområden för nya, mer utmanande jobb. Dessutom blev jag chef för första gången vid en tidig ålder, vilket är en särskild utmaning. Nu inser jag att det alltid är samma sak, livet igenom: Kostymen är alltid för stor. Tricket är att ha självförtroende och ta på sig den ändå. Ge dig själv lite tid så växer du i den.

Jenny Sjölin

Titel: Online Manager på Toyota Material Handling Europe.
Utbildning: Kandidatexamen i IT från Högskolan i Jönköping, examen 1989.
Så sticker jag ut ur mängden: Med min enorma drivkraft. Det är alltid full fart framåt med mig – det finns mycket positiv energi i den här kroppen.