10 Jun 2014 kl: 00:00

Japansk anda råder på Toyota

Gisela har lång erfarenhet inom IT-branschen och ett starkt intresse för den japanska kulturen. När hon blev erbjuden tjänsten som IT-chef för sex år sedan på trucktill­verkaren Toyota Material Handling i Mjölby, var det lätt att tacka ja. Förutom att arbetsuppgifterna var lockande i sig, fick hon även chans att etablera ett samarbete med ledningen i Japan.

Vad jobbar du med nu?
– Jag är chef över den del av IT-verksamheten som ansvarar för utveckling och förvaltning av Toyota Material Handlings gemensamma IT-system i Europa. Mina fem teamchefer är utspridda på våra kontor i Frankrike, Tjeckien och Sverige. Jobbet handlar både om att leda den strategiska utvecklingen av våra IT-miljöer och att vara ett bollplank till teamcheferna i deras dagliga arbete. I min andra roll som ansvarig över delar i en global virtuell IT-organisation, har jag bland annat veckoavstämningar med ledningen i Japan. Genom det virtuella kontoret startar och driver vi affärsutvecklingsprojekt och IT-projekt tillsammans med kollegorna i USA, Europa och Japan.

Vad innebär det att arbeta nära den japanska kulturen?
– I den svenska kulturen fattar vi gärna beslut tillsammans när många är samlade medan japanerna enbart ser stormöten som ett tillfälle att sprida information. De tar beslut långsamt och tillsammans med ett fåtal personer, men agerar sedan snabbt. Är du inte beredd på de kulturella skillnaderna kommer­ du att få problem. Själv har jag bara positiva erfarenheter, trots att jag är kvinna och chef inom teknikområdet. Till en början var japanerna lite misstänksamma eftersom de inte har någon större vana av kvinnor i ledande positioner på det här området. Men efter flera besök i Japan och hårt arbete blir jag ofta rådfrågad av de högsta IT-cheferna.

Berätta om ett tillfälle du aldrig glömmer!

– För några år sedan var jag i Japan tillsammans med min dåvarande chef. Vi satt i ett enskilt möte med en person i ledningen som hade en mycket negativ syn på västvärlden. Min chef kämpade för att ändra den bilden. Det måste ha fungerat för helt plötsligt annonserade den japanska chefen att vi skulle hålla en presentation för Toyotas högsta ledningsgrupp om det lyckade IT-arbetet i Europa. Vi fick sammanlagt 45 sekunder att förbereda oss på!

Vilka framtidsplaner har ni och vilka resurser kommer ni att behöva?
– Vi är alltid intresserade av duktiga medarbetare till alla våra områden. Just nu håller vi på att utveckla nästa generation av vår portallösning för kunder med stora truckflottor. Portalen visar statistik över truckar som skadats eller behöver service. Vi håller även på att implementera en uppgradering av vårt affärs­system i 17 olika länder. Vi kommer att behöva allt från civilingenjörer med uppfinnarintresse till systemvetare, IT-arkitekter och servicedeskpersonal.