10 Maj 2012 kl: 00:00

”Jag vill kasta mig ut för stup”

« Här är 5 andra kvinnor att inspireras av

 

Hoppa till:
Elza Kazemi
Emma Hendéus
Emma Stjernlöf
Ida Karlberg Gidlund
Kornelia Rasmussen

 

ELZA KAZEMI, 35 år, country manager Bulgaria and Greece, Exportrådet

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Att leda och skapa kontinuitet i en verksamhet som är i en stark förändringsfas.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Jag är oerhörd stolt över det som har levererats till min arbetsgivare under året som har gått. Affärsområdet som jag har ansvarat för har varit i en del av världen som har varit utsatt för enorm turbulens. Trots de svåra förutsättningarna har jag skapat en tajt teamkänsla bland mina medarbetare och haft deras totala engagemang och lojalitet. Tillsammans har vi fått kundernas förtroende och levererat professionella konsulttjänster och därmed bidragit med starkt resultat i enlighet med de mål som har varit satta för verksamheten.

3. Vad gör du om tio år?

Då är jag egen företagare och chef för talanger med tillväxtpotential.

EMMA HENDÈUS LEVÉN, 35 år, vd, Thorlabs

1. Vilken är din största utmaning som chef?
– Som chef har man hela tiden ett ansvar både mot styrelse, ägare, bolaget och personalen. Det är en utmaning att balansera rollen som arbetsgivare med rollen som företagsledare gentemot styrelsen. Det ställer höga krav på att kunna förmedla den operationella insikten till styrelsen, så att de strategiska beslut som fattas är förankrade i verkligheten. Ett strategiskt beslut är bara så bra som den verklighet det baseras på.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
– Jag är stolt över att jag vågat acceptera en befordran till en ny roll, i ett nytt land med familj och två små killar på knappt ett år. Jag är stolt över min fantastiska man som stöttar och som är positiv till nya utmaningar. Min nya roll som internationell försäljningschef på Thorlabs inc i USA är en enorm utmaning. Jag kommer att arbeta globalt med alla våra processer och försäljningskanaler.

3. Vad gör du om tio år?
– Jag jobbar inom forskning och utveckling. Jag tror på att utveckling ger människor en bättre livskvalitet och jag är stolt över att min verksamhet är en av grundstenarna i forskningen inom alternativ energi, tidig diagnostisering av sjukdomar och biomedicin.

 

EMMA STJERNLÖF, 31 år, Nordic communications manager, google

1. Vilken är din största utmaning som chef?
En utmaning i såväl jobbsituationer som till vardags är att få människor i min omgivning att själva inse och nå sin fulla potential. Jag har en stark övertygelse om att alla besitter större kraft, mer kunskap och fler lösningar än vad man ibland tror, och att driva och motivera andra att själva inse det kan ibland vara utmanande. Men belöningen att se andra växa är oslagbar.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Min första och största bedrift under 2011 var faktiskt att bli anställd hos Google. Google är en av världens mest attraktiva arbetsplatser och högst rankade varumärken. Med detta kommer såklart fantastiska möjligheter men även höga målsättningar och en rad kommunikativa utmaningar. Att få det förtroendet och samtidigt bli en del av ett team av briljanta människor är något jag är väldigt stolt över.

3. Vad gör du om tio år?

Om tio år vill jag ha tagit steget från specialist till generalist och arbetar gärna ännu mer affärsnära. Jag vill gärna ha utvecklat mina ledaregenskaper och blivit ännu bättre på att coacha. Dessutom har jag en personlig målsättning att aldrig sluta lära – jag vill kasta mig ut för stup och ge mig in i nya världar. Och så hoppas jag att jag har en röd stuga i Dalarna.

 

 

IDA KARLBERG GIDLUND, 36 år, verksamhetschef, Rektorsakademin

1. Vilken är din största utmaning som chef?

Svensk skola står inför flera utmaningar, främst två enligt mig. Sverige behöver en skola där alla elever oavsett bakgrund och socioekonomisk status har samma möjlighet att nå målen. I dag har vi en lång bit kvar innan vi är. Samtidigt pågår det också mycket bra verksamhet med skolor som är skickliga. Vi behöver lyfta goda exempel, heja på varandra, och vara stolta över de framgångar som sker varje dag i Sveriges skolor. Min största utmaning som chef i en ideell förening är att ständigt och uthålligt vara ledaren som arbetar för att vi ska ha en likvärdig skola och samtidigt visa på och lyfta goda exempel.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?

Min personal och deras fantastiska engagemang, jag blir imponerad varje dag!

3. Vad gör du om tio år?

Om tio år har jag bidragit till att vi har en likvärdig skola där alla barn har förutsättningar att göra det som de drömmer om. Det gör jag genom att leda!

KORNELIA RASMUSSEN, 35 år, director corporate communications, Volvo personvagnar

1. Vilken är din största utmaning som chef?
− I min ledarroll blir min främsta utmaning att genom tydligt ledarskap få medarbetarna att förstå företagets nya strategi med kinesisk ägare. Teamets motivation och leverans är avgörande för att nå målen. Att agera förebild i förändring är en uppgift som jag är ödmjuk inför och som har stor betydelse när företaget omstruktureras och osäkerheten är stor.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
− Jag är mest stolt över de initiativ och den framgång vi uppnått vid lanseringen av vår nya företagsstrategi. Såväl intern- som externkommunikation har spelat en central roll under 2011 och jag är extra stolt över ett globalt ambassadörsprogram som vi leder och som kopierats av andra företag. Vi har 300 ambassadörer som nu aktivt implementerar strategin.

3. Vad gör du om tio år?
− Då sitter jag i en företagsledning i ett globalt företag med ansvar för antingen personalfrågor eller kommunikationsfrågor.

 

» Här är 5 andra kvinnor att inspireras av

 

LÄS MER:

» Läs mer om listan Framtidens kvinnliga ledare 2012

» Se Topplistan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 1-30

» Se Heta listan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 31-50

» Se Varma listan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 51-75

 

 

 

I samarbete med våra kunder och partners

Insights:

Här är företaget som formar morgondagens kvinnliga ledare

 

SKANDIA:
”Vi är lite vassare än andra” Hanna Jacobsson, på Varma listan över Framtidens kvinnliga ledare, vet att glädje och inspiration för teamet framåt. Och ger resultat

» Här är hennes bästa tips till unga i karriären