10 Maj 2012 kl: 00:00

”Jag vill fortsätta utveckla – med fart och skratt!”

« Här är 5 andra kvinnor att inspireras av

 

Hoppa till:
Kristina Lukes
Louise Bråkenhielm
Mika Burman Götz
Mimmi Alladin
Teresa Lahti

 

KRISTINA LUKES, 35 år, marknads- och innovationsdirektör, Abba Seafood

1. Vilken är din största utmaning som chef?
En av mina viktigaste uppgifter är att stärka mina medarbetare och göra dem handlingskraftiga med självförtroende och mod. När det stormar och blåser eller när resultatet uteblir blir den utmaningen desto större.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Sedan två år tillbaka har vi arbetat med en ny strategi och det senaste året ett intensifierat kulturarbete. Jag märker en stärkt leverans från mina avdelningar, men lika viktigt är den markanta skillnaden i trivsel och självförtroende. På mindre än två år har vi fått en kraftigt förstärkt score på våra medarbetarundersökningar och i januari 2012 nådde vi ett 93-procentigt resultat på påståendet ”Allt sammantaget är det här en bra arbetsplats”! Utöver strategi- och kulturarbetet är jag oerhört stolt över lanseringen av Abba Middagsklart, såser och grytbaser till lax. Det har inte bara stärkt vårt resultat utan även självförtroendet och kulturen på mina avdelningar.

3. Vad gör du om tio år?
Det viktigaste är att jag fortfarande känner att jag bidrar och utvecklar någonting –och det med fart, fläkt och skratt! Jag tror att jag då har gjort ett till branschbyte och tanken om att basa för min egen verksamhet lockar.

LOUISE BRÅKENHIELM, 35 år, ledare för kund- och servicecenter inom företagsförsäkring Sverige, If Skadeförsäkring

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Att ge rätt förutsättningar för medarbetarna i min organisation att lyckas i sina jobb med att ge bäst service till kunderna. Det innebär för mig bland annat att kommunicera en tydlig riktning för framtiden och att säkerställa att medarbetarna har tillgång till information som hjälper dem att fatta de beslut de behöver fatta i sina jobb. Därtill kommer utmaningarna i att prioritera mellan insatser som utvecklar medarbetarnas kompetens, förenklar arbetsrutinerna och förbättrar IT-stödet.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Det är mitt första år i rollen och jag är nöjd med att ha kommit in ordentligt i affären. Jag är stolt över att ha initierat och genomdrivit en omfattande organisationsutveckling med konsekvenser för både bemanning och arbetsprocesser. Det har varit en delvis mycket tung uppgift som bland annat har involverat nedbemanning, men jag är stolt över att nu ha lagt grunden för en verksamhet som kan drivas med ännu bättre effektivitet och servicekvalitet.

3. Vad gör du om tio år?

Jag använder mitt ledarskap till att utveckla affärer och människor, helst i en roll med internationell spännvidd. Att få jobba med flera kulturer ger mig extra inspiration och energi.

 

MIKA BURMAN GÖTZ, 32 år, försäljningschef internetbanken, SEB internetbank

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Att både kunna agera taktiskt och strategiskt samtidigt. Det är viktigt i rollen som mellanchef att dels ha koll på detaljer, som oftast rör arbetet i mitt team, men att inte för den sakens skull missa de stora penseldragen och det som är viktigt för att leda arbetet framåt. En annan utmaning är att prioritera och att prioritera rätt.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Under 2011 är jag mest stolt över att jag hos min gamla arbetsgivare fick förtroende att styra hela den nordiska produktutvecklingen inom pensionsområdet. På ett år lärde jag mig otroligt mycket om såväl den svenska, norska och danska pensionsmarknaden. Under året startade jag och drev ett antal affärskritiska projekt som jag är mycket stolt över.

3. Vad gör du om tio år?
Då gör jag något som är roligt och utmanande. Kanske driver jag att mindre bolag eller sitter i en ledande befattning på något större bolag. Det är inte heller otänkbart att jag startat eget. Det som driver mig är min personliga utveckling och att kunna bidra till något större.

 

 

MIMMI ALLADIN, 35 år, inköpschef, Siemens

1. Vilken är din största utmaning som chef?

Att få gruppen att prestera och nå verksamhetens mål samtidigt som de mår bra och har balans i livet. Jag har väldigt höga krav på mig själv och förväntar mig detsamma av min omgivning vilket kan upplevas som jobbigt ibland. En annan utmaning är att finna tid till att coacha och utveckla sina medarbetare; tyvärr är tempot högt och nästan all kontorstid går åt till möten.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?

Jag började på ett nytt jobb i november 2011 och jag har på bara sex månader hunnit påbörja och driva stora förändringar i våra processer och system. Utmaningen har inte bara varit att öka kompetensen inom den egna gruppen utan också att få resten av företaget att tänka och agera på ett nytt sätt.

3. Vad gör du om tio år?

Om tio år har jag en högre position än i dag på ett stort globalt företag. Troligtvis har jag hunnit pröva på andra kompetensområden och sitter med i en eller ett par styrelser. Jag vill gärna ha operativt ansvar för ett företags resultat. Jag hoppas också att jag är mentor till en eller flera adepter.

TERESA LAHTI, 35 år, head of branch region norra Göteborg, Nordea

1. Vilken är din största utmaning som chef?
Kommunikationen, utmaningen ligger i att nå fram till alla på ett sätt som tilltalar, berör, motiverar och skapar förståelse för verksamheten.

2. Vad är du mest stolt över under året som gått?
Jag är stolt över att jag tillsammans med min regionledning har lyckats implementera en övergripande strategi som har bidragit till att våra kunder har fått bättre råd och mer långsiktigt hållbara lösningar som i sin tur borgar för att de kan nå sina mål och drömmar. Att strategin är byggd utifrån kundens perspektiv gör den unik. Därmed inte sagt att jag har gett avkall på bankens lönsamhet, utan snarare att mottot ”Kunden i fokus” har bidragit till att ta lönsamheten till nya höjder.

3. Vad gör du om tio år?
Jag jobbar fortfarande i en ledande befattning. Om jag jobbar kvar i en stor organisation som Nordea är jag förmodligen Sverigechef eller Nordisk chef inom någon verksamhet eller affärsområde. Jobbar jag i ett mindre företag är jag VD.

 

» Här är 5 andra kvinnor att inspireras av

 

LÄS MER:

» Läs mer om listan Framtidens kvinnliga ledare 2012

» Se Topplistan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 1-30

» Se Heta listan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 31-50

» Se Varma listan med Framtidens kvinnliga ledare 2012, plats 51-75

 

 

 

I samarbete med våra kunder och partners

Insights:

Här är företaget som formar morgondagens kvinnliga ledare

 

SKANDIA:
”Vi är lite vassare än andra” Hanna Jacobsson, på Varma listan över Framtidens kvinnliga ledare, vet att glädje och inspiration för teamet framåt. Och ger resultat.

» Här är hennes bästa tips till unga i karriären