”Jag har haft förmånen att utvecklas, utbildas och ta större ansvar”
7 Sep 2016 kl: 00:00

”Jag har haft förmånen att utvecklas, utbildas och ta större ansvar”

Berätta om din roll!

– Min roll som Sales Developement Manager ingår i Nordic Sales. Jag är utbildningschef och ansvarar för Eniro Business School, vår interna utbildningsenhet. Jag ansvarar för all utbildning av nya medarbetare inom sälj – fältsäljare, telesäljare, kundservice och dess nya chefer. Tillsammans med HR anordnar vi introduktionsdagar för alla nya medarbetare oavsett roll, och vid större produktlanseringar finns vi till hjälp för att säkerställa att säljarna får bästa möjliga förutsättningar för att kunna sälja produkten – genom en bra utbildning. Under hösten kommer vi i dialog med en extern samarbetspartner se över hela säljsamtalet för att se till att det blir modernt, fräscht samt går i linje med vad marknaden och kunderna förväntar sig av en leverantör som oss.

Vad är roligast med ditt jobb?

– Att med utbildning, ledarskap och utveckling vara med och bidra till att organisationen når sina mål. Ambitionen med alla insatser mitt team gör är att vi ska bidra till bolagets stora mål, det är väldigt viktigt för mig. Eftersom vi arbetar med att utbilda säljare som träffar kunder varje dag så brinner vi också för att ha ett tydligt kundperspektiv i alla våra insatser. Vi vill tänka utifrån och in för att få säljarna att sätta sig in i kundens affär och verksamhet.

Hur ser karriär- och utvecklingsmöjligheterna ut på Eniro?

– Jag har arbetat på Eniro i två omgångar totalt tolv år, som telefonförsäljare, fältsäljare, utbildare, HR-business partner och utbildningschef. Om man ser till min resa så har jag verkligen haft förmånen att utvecklas, utbildas och ta större ansvar internt. Jag är ett exempel på att det går att göra karriär inom Eniro, och det är jag extremt glad och stolt över. Om man vill, vågar och är beredd att göra förändringar själv så finns alla möjligheter här.

Vilka utmaningar möter du i din jobbvardag?

– Eniro Business School har arbetat aktivt under våren för att skapa oss ett starkt internt varumärke. Vi vill att organisationen ska se oss som en attraktiv partner som gör nytta och vi är på god väg. En följdeffekt blir dock att vi ibland behöver prioritera och säga nej även om vi skulle vilja bidra hos alla hela tiden. Jag ser dock denna utmaning som positiv.