”Jag fick jobb redan innan examen”
26 Jan 2012 kl: 00:00

”Jag fick jobb redan innan examen”


Lars Flink

Ålder: 57 år
Familj: Hustrun Marianne, barnen Cecilia och Carl 18år
Pluggat: Handelshögskolan
Jobbat: Fläkt, Sandbom & Stohne och SIS (Swedish standards institute)
Aktuell: Nyligen invald i ISO:s styrelse. Det innebär att Sverige och SIS nu finna med i styrelsen för världens mest betydelsefulla standardisteringsorgan.