”Jag får bredda min kompetens i en koncern med stor potential”
14 Maj 2018 kl: 00:00

”Jag får bredda min kompetens i en koncern med stor potential”

Sedan hösten 2016 jobbar Sofia Boström på Midroc Rodoverken AB, en del av Midroc-koncernen som arbetar med konstruktion, tillverkning och montering av skräddarsydda industrianläggningar. Hennes roll som bolagsjurist handlar bland annat om att granska och förhandla entreprenadavtal, koordinera och utföra utbildningar samt att ta fram rutiner för juridiska processer inom bolaget. Hon sitter även i ledningsgruppen för Midroc Rodoverken.

Berätta, hur hamnade du på Midroc?
– Jag lockades av möjligheten att jobba för ett bolag inom entreprenadbranschen, och en koncern med så bred verksamhet som Midroc möjliggör arbete inom många olika juridiska områden. Jag hade tidigare jobbat på en byrå i många år och ville pröva att arbeta som bolagsjurist. På Midroc får jag utmana mig själv och bredda min kompetens i en koncern med stor potential.

”Det är en öppen och familjär stämning.”

Hur skulle du beskriva företagskulturen?
– Det är en väldigt öppen och familjär stämning, Midroc arbetar mycket med den gemensamma företagskulturen. Jag hade till exempel förmånen att börja jobba på Midroc i samband med vårt 20-årsjubileum och ett stort event i Globen. Det märks fortfarande att det var en god investering för gemenskapen i bolaget, då alla 3600 medarbetare samlades för att fira koncernens första 20 år. Vi diskuterade också vår vision och gemensamma arbetssätt, där en stor del handlar om att göra saker tillsammans med både kollegor och kunder.

På vilket sätt märks den samarbetsviljan?
– Vi har forum och nätverk där vi delar kunskap och erfarenheter. Bland annat så håller vi som är bolagsjurister just nu på att utveckla gemensamma processer för hur vi ska arbeta med Midrocs anbud och säkerställa våra kontraktsvillkor. Jag är stolt över att få vara med och bidra till kvalitetssäkring, inte bara för det bolag som jag jobbar i utan i hela koncernens processer. Det skapar en varierande vardag samtidigt som jag får en överblick över hela Midroc-koncernen.

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det på Midroc?
– Alla nyanställda får delta i en medarbetarskapsdag där man får lära sig om Midrocs gemensamma tankemodeller och sätt att arbeta. Vi har också en egen affärsskola för vidareutveckling, där jag exempelvis fick möjlighet att gå en utbildning i operativt ledarskap under 15 dagar. Dessutom kan man röra sig vidare internt inom Midroc och även att arbeta med mer koncernövergripande frågor.